fi | sv | eng

Kansalaisjärjestöt mukaan pohtimaan Euroopan tulevaisuutta

10.05.2017, 12:57

Iso-Britannian viimekesäinen Brexit-äänestys antoi harmittavasta lopputuloksestaan huolimatta vauhtia EU:n kehitykselle. Muut 27 jäsenmaata ovat nyt entistä yhtenäisimpinä hakemassa uutta suuntaa, sisältöä ja sitoutumista unionille.

Komission 1. maaliskuuta esittelemän valkoisen kirjan tarkoituksena on tarjota näkökulmia EU:n tulevaisuuteen. Kirjassa esitetään viisi mahdollista tulevaisuudenkuvaa, joiden toteutuminen riippuu nyt tehtävistä valinnoista. Emme halunneet tarjota yhtä totuutta vaan vaihtoehtoisia skenaarioita, koska toivomme ehdotusten olevan alkusysäys tulevaisuuskeskustalle EU:n omistajien - kansallisten hallitusten, parlamenttien ja etenkin kansalaisten - kanssa. Haluamme käydä rehellistä ja avointa keskustelua. EU tarvitsee vahvempaa sitoutumista kansalaisiltaan, mutta erityisesti jäsenvaltioiltaan sekä niiden hallituksilta ja parlamenteilta. Toivon myös kansalaisjärjestöjen osallistuvan aktiivisesti tähän keskusteluun.

Toivon keskustelun synnyttävän uuden sitoutumisen siihen, mitä yhdessä sovimme, ja näyttävän selkeän suunnan sille, mihin haluamme tästä eteenpäin mennä. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoo komission näkemyksestä Euroopan suunnasta syyskuisessa Euroopan tila -puheessaan. Valtionpäämiesten ja pääministereiden Eurooppa-neuvostolta odotetaan linjauksia joulukuussa. Valkoisen kirjan prosessi tulee päätökseensä vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa, minkä yhteydessä 27 jäsenmaan EU saa uuden suunnan.

Osana valkoisen kirjan prosessia komissio julkaisee viisi keskusteluasiakirjaa, joiden tarkoituksena on avata näkymiä siihen, millainen Eurooppa voisi olla vuonna 2025. Ensimmäinen, huhtikuun lopussa julkistettu keskusteluasiakirja käsittelee EU:n sosiaalista ulottuvuutta. Tänään 10.5. julkaisemme seuraavan, globalisaatiota käsittelevän asiakirjan, jossa pohdimme sitä, kuinka Eurooppa voi aktiivisesti muokata globalisaatiota.

Sosiaalisemman ja oikeudenmukaisemman Euroopan kehittäminen on nykyisen komission keskeinen tavoite. EU:ssa on maailman edistyneimmät hyvinvointijärjestelmät sekä paljon parhaita toimintamalleja ja sosiaalisia innovaatioita. Maailman tasa-arvoisimmat yhteiskunnat löytyvät Euroopasta. Euroopalla on kuitenkin edessään suuria yhteiskunnallisia haasteita, joihin sen on sopeuduttava. Samanaikaisesti keskusteluasiakirjan kanssa komission esitteli myös sosiaalisten oikeuksien pilarin. Pilarissa esitetään 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja toimivia työmarkkinoita sekä hyvinvointijärjestelmiä.

Euroopan tärkein voimavara on ihmisissä, ja meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme kansalaisten kykyä sopeutua muutoksiin panostamalla ihmisten tietoihin ja taitoihin. Koulutuksella voimme antaa ihmisille välineitä onnistua ja pärjätä ajassa, jossa työelämä ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti. Haluamme rakentaa sellaisen Euroopan, jossa ihmiset kokevat elämänsä merkitykselliseksi, ja heillä on uskoa tulevaisuuteen. Teemme töitä sellaisen Euroopan eteen, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä omat ratkaisunsa, ja jossa ihmiset saavat turvaa siitä tiedosta, että yhteiskunnan turvaverkko tukee heitä huonoina aikoina ja antaa mahdollisuuden ponnistaa uudelleen ylös.

Ranskan vastavalittu presidentti Emmanuel Macron puhui kampanjassaan paljon Euroopasta ja teki siinä yhteydessä konkreettisia ehdotuksia sen tulevaisuudesta. Voimme hyvällä syyllä odottaa, että syksyllä näitä ehdotuksia on odotettavissa myös vaalien jälkeisestä Saksasta. Siksi onkin tärkeää, että suomalaiset kansalaisjärjestöt ovat yhdessä kansanedustajien ja hallituksen kanssa pohtimassa uutta suuntaa Euroopalle, kertomassa odotuksistaan ja toiveistaan – ja huolehtimassa siitä, että suomalaisten ääni on aktiivisesti mukana tässä keskustelussa.

Jyrki Katainen
Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja

Kirjoitus on osa blogisarjaa Inhimillisempi Eurooppa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: