fi | sv | eng

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

20.01.2017, 11:48

Kuntien rooli yhteiskunnan perusyksikkönä tulee kokemaan yhden suurimman muutoksen itsenäisen Suomen historiassa käynnissä olevan sote-uudistuksen jalkautuessa käytäntöön vuoden 2019 alussa. Sote-palveluiden siirtyminen kuntien vastuulta maakunnallisille toimielimille aikaansaa merkittävän taloudellisen ja toiminnallisen tyhjiön kuntiin – ainakin hallinnollisessa mielessä. Tästä huolimatta aurinko nousee edelleen aamuisin ja yhteiskunta toimintoineen jatkaa kulkuaan.

Hyte-palveluilla tuotetaan kuntalaisille hyvinvointia ja edistetään terveyttä

Suurissa yhteiskunnallisissa muutoksissa on aina riskinsä, mutta myös mahdollisuuksia. Niin on tässäkin. Sote-palveluiden siirtyessä maakunnille kuntiin jäävät hyvinvointia ja terveyttä edistävät hyte-palvelut kuten kulttuuri- ja liikuntatapahtumat, vertaistoiminta, tiedontuotanto ja tiedottaminen sekä lukuisat muut kuntalaisia osallistavat ja voimaannuttavat toiminnot ja palvelut. Sote-järjestöillä on perinteisesti vahvaa osaamista hyte-palveluiden tarjoajana. Ne tuottavat sekä ammatillisia sote-palveluita, mutta yhtä lailla myös koko väestön hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Näillä ennaltaehkäistään raskaampien sote-palveluiden tarvetta.

Sote-palveluiden siirtyessä pois kunnan kontolta kuntiin jää, toivottavasti entistä enemmän, mahdollisuuksia kehittää kuntalaisten arjessa pärjäämistä tukevia hyte-palveluita. Niitä on tuotettu sekä kunnissa että järjestöissä jo pitkään ja molemmilla osapuolilla on vahvaa osaamista ja toimintamalleja näihin liittyen. Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ei myöskään ole uusi asia, mutta asia kannattaa nostaa tapetille uudelleen osana tulevaa toimintaympäristön muutosta. Hyviä kysymyksiä niin kunnan eri sektoreille kuin paikallisille järjestöille ovat esimerkiksi

 • millaista yhteistyömme on ollut,
 • mitä olemme saaneet sillä aikaan ja
 • mitä yhteistyö voisi olla tulevaisuudessa.

Entistä tiiviimpään ja tavoitteellisempaan yhteistyöhön

Tampereella näihin kysymyksiin tartuttiin tosissaan vuonna 2016 toteutetussa Kumppanuus 2020 -ohjelmassa, joka oli Tampereen kaupungin ja Kumppanuustalo Artteli ry:n sekä noin 70 paikallisen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestön yhteisponnistus. Ohjelman tuloksena Tampereelle perustettiin Järjestöedustamo, joka koostuu kuudesta kaupungin nimeämästä eri ikäryhmien palveluja edustavasta virkamiehestä ja 15 vaaleilla valituista järjestöedustajasta. Viranomaistahot ovat pysyviä toimijoita, mutta järjestöjen edustus vaihtuu kahden vuoden välein.

Kumppanuusohjelma-asiakirjassa Järjestöedustamon tehtävät on kiteytetty seuraavasti:

 1. Koordinoida ja kehittää kaupunki–järjestöyhteistyötä.
  • Järjestöedustamo keskustelee, suunnittelee ja ehdottaa tapoja, joilla kaupunki ja järjestöt voivat toimia nykyistä paremmin ja tuloksekkaammin yhdessä ja erikseen ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja arjessa pärjäämisen edistämiseksi.
  • Järjestöedustamo etsii ja pyrkii poistamaan kaupunki–järjestöyhteistyössä tunnistettuja esteitä niin kunta- kuin järjestökentästä.
 2. Kehittää ja edistää ihmisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Järjestöedustamo toimii yhteistyössä kaikkien järjestöjen kanssa.
  • Etsii ja nostaa tietoisuuteen sekä pyrkii poistamaan ihmisten hyvinvointiin ja arjessa pärjäämiseen liittyviä haasteita ja epäkohtia.
  • Kehittää uusia ja tehostaa olemassa olevia hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä edistäviä palveluja yhteistyön ja ihmisten aktiivisen osallistamisen kautta.

Tampereen Järjestöedustamo on suunniteltu siten, että siellä on paikka myös tulevalle maakunnallisen sote-toimijan edustajille. Järjestöillä on tässä tulevassa kolmikannassa (kunta – kolmas sektori – maakunnallinen sote) keskeinen rooli sote- ja hyte-palveluiden rajapinnoilla.

Tampereella toteutettu Kumppanuus 2020 -ohjelma ja sen tuloksena perustettu Järjestöedustamo on askel kohti tiiviimpään ja tavoitteellisempaan yhteistyöhön perustuvaa tulevaisuuden kuntaa. Haastan eri kuntien ja järjestöjen toimijoita tutustumaan Tampereen Järjestöedustamon toimintaan ja kehittämään oman kuntajärjestöyhteistyörakenteen ja toimintamallin edistämään ihmisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä. Täytyy kuitenkin muistaa, että yhteistyön rakenteet ovat vain välineitä. Ne eivät yksin riitä. Toimijoiden kesken tulee löytää yhteinen tahtotila ja luottamus. Vain silloin yhteistyörakenne voi toimia tuloksekkaasti.

Uskon, että Tampereella nähtyä ennakkoluulotonta asennetta ja halua yhteistyön kehittämiseen löytyy myös muiden kuntien viranomais- ja järjestötoimijoista. Kääritään siis hihat, ryhdytään toimiin kuntajärjestöyhteistyön kehittämiseksi ja otetaan päämääräksi tulevaisuuden hyvinvointikunnan luominen.  

Antti Pelto-Huikko

erityisasiantuntija, SOSTE / hyvinvointitalous

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: