fi | sv | eng

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö esiin Kuntamarkkinoilla

11.09.2017, 13:34

Kuntamarkkinat kerää 13.–14.9. Kuntatalolle yli 7 000 kävijää kunta-alalta, valtionhallinnosta, yrityksistä ja muista yhteisöistä. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa mukana esiintuomassa kuntien ja järjestöjen yhteistyötä.

Kuntia ja järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Vaikka sote-palvelut siirtyvät jatkossa maakunnille, päävastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on kunnilla. Paikallisia sosiaali- ja terveysyhdistyksiä on Suomessa noin 10 000. Ne toimivat kuntien kumppaneina kaikkialla Suomessa ja edistävät monin tavoin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Toimivat järjestöt takaavat myös elinvoimaisen, aktiivisen ja menestyvän kunnan.

Kuntamarkkinoilla SOSTE esittelee tietoiskussa keskiviikkona 13.9. klo 12 Tampereella toimivaa Järjestöedustamoa. Sen tavoitteena on mahdollistaa kolmannen sektorin osuutta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Kuntamarkkinoille kannattaa tulla keskustelemaan ja verkostoitumaan sekä kuulemaan kunta-alan ajankohtaisimmista aiheista ja kunta-järjestö -yhteistyön mahdollisuuksista. Kuntamarkkinat on maksuton tapahduma.


SOSTEn osasto, A6, on Kuntatalon K-kerroksessa. SOSTEn lisäksi osastolla ovat mukana Ehkäisevä päihdetyö EHYT, Ensi- ja turvakotien liitto, Hyvinvointilomat, Kuurojen palvelusäätiö, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami, Neurologiset vammaisjärjestöt, Suomen Punainen Risti sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto.

Lisätietoja ja ohjelma

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Järjestöjen uutisointi

Nimi: SAtu Helin

Hei. Sosten jäseniä ajatellen olisi ystävällistä jos Sosten ständiä ja siinä mukana olleittein lisäksi kerrottaisiin, mitä muita sosten jäsenjärjestöjä on kuntamarkkinoilla esillä, ikään kuin lisäarvona.

13.09.2017, 17:15