fi | sv | eng

Alkoholijuomien valmisteveron korotukset vähentävät alkoholihaittoja

20.11.2017, 16:53

Alkoholijuomien valmisteveroa esitetään korotettavaksi siten, että alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin noin viisi prosenttia. SOSTE kannattaa esitystä. Veronkorotukset tukevat Suomen soveltaman alkoholipolitiikan tavoitteiden toteutumista vähentämällä alk...

Lue lisää >

SOSTE edellyttää lapsivaikutusten arviointia alkoholilain kokonaisuudistukseen

07.11.2017, 09:15

Hallituksen esitys alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella marraskuun alussa. Esityksen saatavuutta koskevat toimenpiteet kääntävät alkoholinkulutuksen kasvuun alkoholihaittoja ja terveyseroja lisäten. SOSTE katsoo, ettei esityksessä ole huo...

Lue lisää >

Lääketieteellistä tutkimusta koskeva lainsäädäntö uudistuu

08.09.2017, 10:23

Hallitus esittää säädettäväksi uutta kliinistä lääketutkimusta ohjaavaa lakia. Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen edellyttämät toimenpiteet. Samalla esitetään muutoksia myös useisiin muihin lääketieteellistä tutkimusta ohjaaviin ...

Lue lisää >

Terveysnäkökohdat muistettava työaikalainsäädännön uudistamistyössä

05.09.2017, 10:00

Työaikalainsäädännön uudistusta sorvataan jo toista vuotta. Tilausta uudistustyölle on, sillä työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä erityisesti tieto- ja viestintätekniikan kehityksen vanavedessä. Samanaikaisesti tutkimus on tuottanut runsaasti uutta tietoa ty...

Lue lisää >

Lausunto vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

30.06.2017, 14:42

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista.

Lue lisää >