fi | sv | eng

Lääketieteellistä tutkimusta koskeva lainsäädäntö uudistuu

08.09.2017, 10:23

Hallitus esittää säädettäväksi uutta kliinistä lääketutkimusta ohjaavaa lakia. Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen edellyttämät toimenpiteet. Samalla esitetään muutoksia myös useisiin muihin lääketieteellistä tutkimusta ohjaaviin lakeihin, kuten biopankki- ja lääkelakiin. Esityskokonaisuus on parhaillaan kommenttikierroksella ja alustavan arvion mukaan uusi lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2019 kuluessa.

Käsillä olevassa esityksessä tärkeimmät yksityiskohdat SOSTEn jäsenjärjestöjen kannalta liittyvät tutkittavan tietoon perustuvan suostumuksen yksityiskohtiin, erityisesti alaikäisten ja vajaakykyisten tutkittavien osalta. Lausunnossaan SOSTE kiinnittää huomiota suostumukseen liittyvien yksityiskohtien lisäksi myös siihen, että jatkossakin tutkimuslääkkeiden ja muiden tuotteiden tulee olla tutkittavalle maksuttomia.

SOSTEn lausunto lakiesityksestä on kokonaisuudessaan.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Tuuli Lahti
kansanterveyden erityisasiantuntija

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: