fi | sv | eng

Lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

06.10.2016, 09:35

Lue lausunto: hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja liite uuden avustusjärjestelmän rakennusperiaatteet – perustelumuistio.

Lue lisää >

Yhdistyksen riidaton purkaminen

26.04.2016, 15:04

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että yhdistyksen riidatonta purkamista koskevan hakemuksen käsittelisi käräjäoikeuden sijasta patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi edotetaan, että purkautuvan yhdistyksen varojen käyttöä yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen ...

Lue lisää >

Lausunto arpajaislaista

31.03.2016, 13:09

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että jatkossa rahapelejä toimeenpanee Suomessa yksioikeudella uusi perustettava rahapeliyhtiö. SOSTE pitää perusratkaisua hyvänä. On erittäin tärkeää, että rahapelaamista koskevalla yksinoikeusjärj...

Lue lisää >

Lausunto rahapelifuusioon liittyvistä asetuksista

31.03.2016, 12:50

Asetusehdotuksissa ei ehdoteta suuria muutoksia avustuskäytäntöön tai avustusehtoihin. SOSTE katsoo, että olisi ollut tarkoituksenmukaista toteuttaa tässä yhteydessä laajempi uudistus viime vuonna linjatulla tavalla. Nyt muutokset jäävät pieniksi. Koko rahapelifuusiota koskevaa ...

Lue lisää >

Toimimattoman yhdistyksen purkaminen helpommaksi

18.12.2015, 17:21

Esityksessä ehdotetaan muun muassa, että yhdistyksen riidatonta purkamista koskevan hakemuksen käsittelisi käräjäoikeuden sijasta patentti- ja rekisterihallitus. Lisäksi edotetaan, että purkautuvan yhdistyksen varojen käyttöä yhdistyksen tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen ...

Lue lisää >

Lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen liittyvästä yhteisymmärryspöytäkirjasta

14.08.2015, 09:45

SOSTE edustaa rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen liittyvässä prosessissa ennen kaikkea Raha-automaattiyhdistyksen edunsaajien näkökulmaa. Toisaalta SOSTEn jäsenkunnasta noin puolet on myös Raha-automaattiyhdistyksen jäseniä ja kääntäen lähes kaikki RAYn jäsenet ovat myös SOSTEn jäse...

Lue lisää >

Rahakeräyslakia uudistetaan hätäillen

28.11.2014, 14:27

SOSTEn näkemyksen mukaan asia tulee palauttaa uudelleen valmisteluun ja luopua tavoitteista antaa laki tälle eduskunnalle. Uudelleenvalmistelussa tulee arvioida paremmin lain vaikutukset rahankeräystoimintaan. Valmistelu on tehtävä yhdessä järjestöjen ja muiden rahankeräystoimint...

Lue lisää >

Säätiöille mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa

20.10.2014, 14:51

SOSTE oli kuultavana Lakiasiainvalikokunnassa uudistuvasta säätiölaista. SOSTE pitää tärkeänä, että lain perusteluissa määritellään yleishyödyllisyys riittävän yksiselitteisesti. Yksittäistapauksissa hyödyllisyys voi olla vaikeaa määrittää. SOSTE pitää hyvänä, että säätiöt voiva...

Lue lisää >

Metropolialueelle yhtenäinen hallinto

10.06.2014, 10:29

SOSTEn mielestä metropolialueella tulee yhtenäisenä työssäkäyntialueena olla yhtenäinen hallinto MAL-asioissa, kilpailukykyyn, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan sekä segregaatioon, työvoimaan ja maahanmuuttoon liittyvissä tehtävissä. SOSTE katsoo erityisesti, että metropolihal...

Lue lisää >