fi | sv | eng

Lausunto hankintalakidirektiivistä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 8.5.2012

17.06.2012, 21:37

SOSTEn lausunto Ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi julkisista hankinnoista ja palveluja koskevista käyttöoikeussopimuksista (U 14/2012 vp)

Lue lisää >