fi | sv | eng

Säätiöille mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa

20.10.2014, 14:51

SOSTE oli kuultavana Lakiasiainvalikokunnassa uudistuvasta säätiölaista. SOSTE pitää tärkeänä, että lain perusteluissa määritellään yleishyödyllisyys riittävän yksiselitteisesti. Yksittäistapauksissa hyödyllisyys voi olla vaikeaa määrittää. SOSTE pitää hyvänä, että säätiöt voiva...

Lue lisää >

Osallisuuden vahvistaminen puoltaa talkootyön verottomuutta

21.04.2014, 13:05

Verotusta koskevilla tulkinnoilla ja ratkaisuilla tulisi vaikuttaa siihen, että syystä tai tai toisesta työelämän ulkopuolelle jääneillä henkilöillä on mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan. Talkootyön veronalaisuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon talkootyötä tekevien osallis...

Lue lisää >

Yksinomaisesta yleishyödyllisyydestä luopuminen kannatettavaa rahankeräyslaissa

25.11.2013, 15:06

Rahankeräyslaista antamassaan lausunnossa SOSTE piti hyvänä, että esityksessä ehdotetaan luovuttavan yksinomaisesta yleishyödyllisyyden vaatimuksesta. Ei ole perusteltua määrätä, että rahankeräysluvan voi saada ainoastaan sellainen yleishyödyllinen yhteisö, jolla ei ole mitään mu...

Lue lisää >