fi | sv | eng

Säätiöille mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa

20.10.2014, 14:51

SOSTE oli kuultavana Lakiasiainvalikokunnassa uudistuvasta säätiölaista. SOSTE pitää tärkeänä, että lain perusteluissa määritellään yleishyödyllisyys riittävän yksiselitteisesti. Yksittäistapauksissa hyödyllisyys voi olla vaikeaa määrittää. SOSTE pitää hyvänä, että säätiöt voiva...

Lue lisää >

Rekisterikustannusten jakauduttava tasaisesti

06.08.2013, 08:16

Nykyisessä mallissa säätiöiden, yhdistysten ja yritysten välinen yhdenvertaisuus ja taloudellisuus toteutuvat huonosti, toteaa SOSTE säätiön valvontamaksuesityksestä. Säätiörekisterin toiminnan tukeminen osittain valtion varoista tulisi arvioida uudelleen. SOSTEn lausunto 8.8....

Lue lisää >

Säätiölain uudistamisesta onnistunut ehdotus

25.06.2013, 15:04

SOSTE pitää säätiölain uudistamistyöryhmän mietinnössä esitettyä lain rakennetta ja kirjoitustapaa erittäin onnistuneena. Laki jättää runsaasti liikkumavaraa säätiön perustajalle ja sääntöjen laatijalle - toisaalta sääntöjen laatijalta edellytetään vankkaa asiantuntemusta. SOSTE ...

Lue lisää >