fi | sv | eng

Lausunto: Valinnanvapausesitystä ei voi tällaisenaan hyväksyä

01.12.2017, 15:38

SOSTEon antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali ja terveydenhuollossa. Valinnanvapauslain lausuntokierros järjestettiin 3.11.– 15.12.2017. Antamassaan lausunnossa SOSTE korostaa: • Valinnanvapaus voi lisätä ihmisten itsemäär...

Lue lisää >

Lausunto sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

24.11.2017, 09:31

Sosten lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta.

Lue lisää >

Asiantuntijapyyntö koskien tuettua palveluasumista ja alv:a

15.06.2017, 12:33

Asiantuntijapyyntö/kirjallinen lausunto koskien tuettua palveluasumista ja alv:a.

Lue lisää >

SOSTEn lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

13.06.2017, 15:59

SOSTEn lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lue lisää >

SOSTEn lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

23.05.2017, 15:38

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiAsia: Hallituksen esitys edusku...

Lue lisää >