fi | sv | eng

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen nostettava Suomen talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi

23.05.2018, 16:09

SOSTE ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin vaativat Suomea tarttumaan aktiivisesti köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämiseen, panostamaan laaja-alaisesti työllisyyspolitiikkaan sekä investoimaan hyvinvointiin, koulutukseen ja asuntoihin. Järjestöjen...

Lue lisää >

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat potentiaalisia väliinputoajia hoitojärjestelmässä

18.05.2018, 13:24

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat usein vaikeasti diagnosoitavissa ja hoidettavissa ja he ovat potentiaalisia väliinputoajia hoitojärjestelmässä. Potilaiden hoidon ja hoitoon ohjautumisen ei pitäisi olla sattumanvaraista ja epätarkoituksenmukaista, jollaisena se...

Lue lisää >

Lausunto: Valinnanvapausesitystä ei voi tällaisenaan hyväksyä

01.12.2017, 15:38

SOSTEon antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali ja terveydenhuollossa. Valinnanvapauslain lausuntokierros järjestettiin 3.11.– 15.12.2017. Antamassaan lausunnossa SOSTE korostaa: • Valinnanvapaus voi lisätä ihmisten itsemäär...

Lue lisää >

Lausunto sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

24.11.2017, 09:31

Sosten lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta.

Lue lisää >

Asiantuntijapyyntö koskien tuettua palveluasumista ja alv:a

15.06.2017, 12:33

Asiantuntijapyyntö/kirjallinen lausunto koskien tuettua palveluasumista ja alv:a.

Lue lisää >