fi | sv | eng

Asiantuntijapyyntö koskien tuettua palveluasumista ja alv:a

15.06.2017, 12:33

Asiantuntijapyyntö/kirjallinen lausunto koskien tuettua palveluasumista ja alv:a.

Lue lisää >

SOSTEn lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

13.06.2017, 15:59

SOSTEn lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lue lisää >

SOSTEn lausunto sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

23.05.2017, 15:38

Asia: Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksiAsia: Hallituksen esitys edusku...

Lue lisää >

SOSTEn asiantuntijalausunto sote:n valinnanvapaudesta

23.05.2017, 15:34

SOSTEn lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lue lisää >

SOSTEn lausunto kilpailulain muuttamiseksi

22.05.2017, 15:54

Lue SOSTEn lausunto kilpailulain muuttamiseksi.

Lue lisää >