fi | sv | eng

Lausunto: hankintamenettelyssä kynnysarvot direktiivitasolle

12.10.2016, 10:07

Hallituksen esitys hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi panee täytäntöön kolme EU-direktiiviä ja sen sisältö tulee valtaosin suoraan niistä. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kannalta keskeistä uudistuksessa on sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällyttäminen direktiiveihin sekä pyrkimykset painottaa hankintojen laatua ja parantaa pk-toimijoiden asemaa. Hallituksen esitys sisältääkin näiden kannalta joitakin tärkeitä elementtejä, kuten periaatteellisen velvoitteen jakaa hankintoja osiin pk-toimijoiden kilpailumahdollisuuksien edistämiseksi. Erityisen tärkeää on, että sote-palveluille on laadittu erillinen luku niin direktiiveissä kuin lakiesityksessäkin, tarkoituksenaan huomioida näiden palvelujen erityinen luonne.

Lausunnossaan SOSTE keskittyy kohtiin, joissa esitystä tulisi vielä parantaa. Näitä ovat:

  1. Kynnysarvot on korotettava direktiivitasolle: sote-palveluissa 750 000 euroon ja tavara- ja palveluhankinnoissa 135 000 euroon (valtion keskushallintoviranomaiset) ja 209 000 euroon (muut hankintaviranomaiset)
  2. Tavallisten tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo tulee saattaa direktiivitasolle ainakin niissä tapauksissa, joissa hankintayksikkönä toimii yhdistys- tai säätiölain tarkoittama yleishyödyllinen yhteisö.
  3. Sote-palvelujen hankinnassa paras hinta-laatusuhde tulee ottaa ainoaksi valintaperusteeksi.
  4. Kun sote-hankinnassa käytetään puitejärjestelyä, lopullisen tuottajavalinnan tulee olla asiakkaalla.
  5. Direktiivin edellyttämä hankintaneuvonta tulee toteuttaa tehokkaasti.

Lue lausunto: HE 108/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi. (pdf)

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: