fi | sv | eng

Lausunto: Valinnanvapausesitystä ei voi tällaisenaan hyväksyä

01.12.2017, 15:38

SOSTEon antanut lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali ja terveydenhuollossa. Valinnanvapauslain lausuntokierros järjestettiin 3.11.– 15.12.2017.

Antamassaan lausunnossa SOSTE korostaa:

• Valinnanvapaus voi lisätä ihmisten itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia räätälöidä palvelujaan.
• Valinnanvapaus voi onnistuessaan nopeuttaa hoitoon pääsyä, jos valinnanvapauteen syntyy aidot markkinat ja jos asiakkaalla on kyvyt ja mahdollisuudet hyödyntää valinnanvapautta.
• Paljon palveluita käyttäville asiakkaille järjestelmä on monimutkainen ja monipolvinen erilaisine valintoineen. Jos ei hahmota järjestelmää, on vaikea tehdä valintoja.
• Asiakkaille on oltava tarjolla tarpeenmukaista neuvontaa, ohjausta ja tukea, asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa.
• Laadukkaan ohjauksen ja neuvonnan merkitys korostuu erityisesti henkilökohtaisen budjetin kohdalla. Henkilökohtaiseen budjetointiin on maakunnissa varattava riittävästi osaavia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.
• Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio ei toteudu esitetyllä mallilla, jossa sote-keskukset typistyvät terveyskeskuksiksi.
• Myös vertikaalisen integraation toteutuminen on kyseenalaista yksityisten sote-keskusten hoitaessa perustason palvelut ja maakunnan liikelaitoksen erikoissairaanhoidon palvelut. Lisäksi asiakassetelien laaja käyttö erikoissairaanhoidossa pirstoo järjestelmän pahasti.
• SOSTE ei kannata 24§:n toteutumista esitetyn kaltaisena. Asiakasetelien ulottaminen erikoissairaanhoitoon esitetyssä laajuudessa pahimmillaan vaarantaa sairaaloiden leikkaustoiminnan ja kiireellisen hoidon osaajien siirtyessä julkisesta erikoissairaanhoidosta yksityisen puolen asiakassetelitoimenpiteisiin.
• Asiakassetelien käytössä on edettävä vaiheittain ja hyödyntämällä kokemuksista saatuja tietoja. Terveydenhuoltomme toimivia kohtia ei ole syytä rikkoa tai väkisin avata markkinoille valinnanvapauden nimissä.
• Asiakkaan pitäisi aina lähtökohtaisesti olla julkisen sote-keskuksen asiakas, jos hän ei tee valintaa. Esitys siitä, että vuonna 2023 valintaa tekemättömät ihmiset siirretään lähimpään sote-keskukseen, on kumottava perusteettomana.
• Maakunnille tulisi antaa valtuudet päättää valinnanvapauden edistämisestä alueellaan mahdollisimman joustavasti. Maakunnan päätösvalta on säilytettävä niiden omien erityispiirteidensä huomioimisessa.

Tiedote 1.12.2017: Valinnanvapausesityksen asiakasseteli valmisteltava uudelleen

SOSTEn lausunto 1.12.2017: Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali ja terveydenhuollossa

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: