fi | sv | eng

Budjettilakiesityksissä useita heikennyksiä pienituloisimpien toimeentuloon

21.11.2017, 09:22

Eduskunnan käsittelyssä on useita lakiesityksiä, jotka heikentäisivät pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa. SOSTE katsoo, että sitä on kohtuutonta vaikeuttaa etenkin nyt, kun taloudessa menee paremmin kuin aikoihin ja työssä olevat hyötyvät palkankorotuksista ja veronalennuksi...

Lue lisää >

SOSTE kannattaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustamista

13.09.2017, 12:20

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämisestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Lue kirjallinen lausunto asiantuntijakuulemiseen 15.9.2017: Hallituksen esitys eduskunnalle ...

Lue lisää >

Lausunto: Asumistukijärjestelmä yksinkertaistuu ja asumisen tuki kohentuu pienituloisimmilla opiskelijoilla

15.11.2016, 12:50

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia siten, että opiskelijat siirrettäisiin opintotukijärjestelmän asumislisästä yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen.

Lue lisää >

SOSTE: Asiakkaan ei tarvitse tuntea toimeentulotuen rakennetta ja hahmottaa, mitä toimeentulotuen lajia hän hakee

10.11.2016, 16:51

SOSTE lausui toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lue lausunto täältä. 

Lue lisää >