fi | sv | eng

Hallituksen esitys oikean suuntainen: etuuksiin parannuksia ja lääkekattoa alennetaan

14.09.2018, 10:50

SOSTE on antanut 14.9. lausuntonsa hallituksen esityksestä sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. SOSTE kannattaa ehdotettuja korotuksia vähimmäismääräisiin etuuksiin (mm. sairauspäiväraha ja vanhempainpäiväraha). On myönteistä, että ensisijaist...

Lue lisää >

Lausunto omatoimisen työnhaun mallista

24.08.2018, 09:32

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ns. omatoimisen työnhaun mallista

Lue lisää >

Aktiivimalliin tehtävät korjaukset ovat tervetulleita, mutta eivät riittäviä

28.06.2018, 16:21

Sipilän hallituksen aktiivimalliin tekemät korjaukset ovat tervetulleita ja mahdollistavat aktiivisuuden osoittamisen aiempaa laajemmalle joukolle. Kuitenkaan nyt esitetyt muutokset eivät vielä takaa kaikille työttömille yhdenvertaisesti tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää akt...

Lue lisää >

Budjettilakiesityksissä useita heikennyksiä pienituloisimpien toimeentuloon

21.11.2017, 09:22

Eduskunnan käsittelyssä on useita lakiesityksiä, jotka heikentäisivät pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa. SOSTE katsoo, että sitä on kohtuutonta vaikeuttaa etenkin nyt, kun taloudessa menee paremmin kuin aikoihin ja työssä olevat hyötyvät palkankorotuksista ja veronalennuksi...

Lue lisää >

SOSTE kannattaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustamista

13.09.2017, 12:20

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämisestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Lue kirjallinen lausunto asiantuntijakuulemiseen 15.9.2017: Hallituksen esitys eduskunnalle ...

Lue lisää >