fi | sv | eng

SOSTE kannattaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustamista

13.09.2017, 12:20

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämisestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Lue kirjallinen lausunto asiantuntijakuulemiseen 15.9.2017: Hallituksen esitys eduskunnalle ...

Lue lisää >

Lausunto: Asumistukijärjestelmä yksinkertaistuu ja asumisen tuki kohentuu pienituloisimmilla opiskelijoilla

15.11.2016, 12:50

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia siten, että opiskelijat siirrettäisiin opintotukijärjestelmän asumislisästä yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen.

Lue lisää >

SOSTE: Asiakkaan ei tarvitse tuntea toimeentulotuen rakennetta ja hahmottaa, mitä toimeentulotuen lajia hän hakee

10.11.2016, 16:51

SOSTE lausui toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Lue lausunto täältä. 

Lue lisää >

Lausunto riskipääomarahastoista sekä eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista

07.10.2016, 09:59

Lue lausunto: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen muuttamisest...

Lue lisää >