fi | sv | eng

SOSTE: Asiakkaan ei tarvitse tuntea toimeentulotuen rakennetta ja hahmottaa, mitä toimeentulotuen lajia hän hakee

10.11.2016, 16:51

SOSTE lausui toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Lue lausunto täältä.