fi | sv | eng

Aktiivimalli heikentää työttömän perusturvaa

23.10.2017, 07:00

SOSTEn lausunto työttömyysturvalain muuttamisesta

Lue lisää >

Lausunto julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

16.06.2017, 12:40

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto koskien lausuntopyyntöä: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden siihe...

Lue lisää >

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

16.06.2017, 12:36

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lue lisää >

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018-2021 kiinnitettävä huomiota eriarvoistumisen hillitsemiseen

09.05.2017, 12:18

SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018—2021. Pääosiltaan julkisen talouden suunnitelma ja kehysehdotus noudattelevat hallitusohjelmassa sovittua julkisen taloud...

Lue lisää >

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista vaarantaa asiakkaiden yhdenvertaisuuden

03.05.2017, 09:00

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ei huomioi riittävästi monialaista tukea työllistymiseensä tarvitsevia. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä katsoo lain vaarantavan merkittävästi asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumista. Välityömarkkinatoimijat vaativat lausunnoissaan lain tarkempaa vaikutusten arviointia heikossa työmarkkina-asemassa olevien kannalta.

Lue lisää >