fi | sv | eng

Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2018-2021 kiinnitettävä huomiota eriarvoistumisen hillitsemiseen

09.05.2017, 12:18

SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2018—2021.

Pääosiltaan julkisen talouden suunnitelma ja kehysehdotus noudattelevat hallitusohjelmassa sovittua julkisen talouden linjaa. Uusia päätösperäisiä sopeutustoimia kehysehdotukseen sisältyy vähemmän kuin viime vuosien kehyspäätöksiin ja talousarvioihin. Suotuisasta yksityisen talouden kehityksestä ja julkisen talouden sopeutustahdin hidastumisesta johtuen tulevina vuosina finanssipolitiikan linja on talouskasvua ja työllisyyttä tukeva. Tämä on erittäin tervetullutta korkeaksi nousseen työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden näkökulmasta.

SOSTE suosittaa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa käsitellessään valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta kiinnittämään huomion erityisesti seuraaviin kohtiin:

  1. Vaikka uusia sopeutustoimia on aikaisempiin talousarvioihin ja kehyspäätöksiin verrattuna vähemmän, aiemmin hallituskaudella tehdyt leikkaukset esimerkiksi indeksisidonnaisiin etuuksiin sekä lääkekorvauksiin lisäävät tulevina vuosina edelleen eriarvoisuutta ja voimistavat syrjäytymistä. Indeksisidonnaisiin etuuksiin on palautettava indeksointi ja niihin kohdennetut suorat leikkaukset on peruttava. Nämä eriarvoisuuden kasvua hillitsevät toimet voidaan rahoittaa osittain uudella kansanterveyttä edistävällä sokeriverolla sekä haittaveroihin tehtävillä korotuksilla.
  2. On tärkeää, että sosiaaliturvaa tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten toimien sijaan. Tämä on tehtävä suunnitelmallisesti ja laajapohjaisessa valmistelussa. Toimenpiteiden vaikutukset eriarvoisuuteen on kyettävä arvioimaan tarkemmin.
  3. Eriarvoisuuden näkökulmasta ongelmallisin puolivälitarkastelun yhteydessä toteutettava uusi toimenpide on asumistuen tason rajaaminen ja indeksimuutos. Vuokrien nousua ei voi pyrkiä hillitsemään ainoastaan leikkaamalla asumistukea. Leikkaus kohdistuu jo valmiiksi pienituloisiin ihmisiin, ja on sitä kautta eriarvoistava. Leikkausten sijaan parempi keino olisi kohtuuhintaisen asuntorakentamisen tukeminen, asuntorakentamisen edistäminen ylipäätään sekä työllisyyden ja työllistymisen edistäminen.
  4. Julkisen talouden suunnitelman yhteydessä esitetyt työllisyystoimenpiteet, kuten kasvokkain tapahtuvien haastattelujen lisääminen sekä Ohjaamo-palveluiden vakiinnuttaminen ovat kannatettavia. SOSTE näkee myös esitetyssä aktiivimallissa hyviä puolia, mutta uhkana voi olla toimeentulo-ongelmien ja yleisen epävarmuuden lisääntyminen työttömien karenssien yleistyessä. Vääränlainen aktivointi voikin johtaa passiivisuuden lisääntymiseen ja toimeentuloon liittyvien kannustinloukkujen lisääntymiseen. Palkkatukimäärärahoja tulisi edelleen lisätä ja lisäys tulisi ymmärtää investointina korkeampaan työllisyysasteeseen ja nopeampaan potentiaaliseen kasvuun.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: