fi | sv | eng

Liittokokous kalenteriin

13.03.2017, 09:28

SOSTEn liittokokous järjestetään 14. helmikuuta 2018 Helsingissä. Liittokokous järjestetään kolmen vuoden välein ja se toimii SOSTEn ylimpänä päättävänä elimenä. Jokainen jäsen voi lähettää liittokokoukseen yhden edustajan.

Strategiaa päivitetään

SOSTEn strategia ulottuu vuoteen 2021. Koska strategia-aika on pitkä, se on tehty vuosille 2014–2021, sitä on syytä päivittää vastaamaan sosiaali- ja terveysjärjestökentän tilannetta ja toimintaympäristön muutoksia. Sen kaksi suurinta muutosta ovat rahapeliyhteisöjen yhdistyminen ja sote-uudistus.

Strategian päivitystä valmistellaan parhaillaan jäsenistön kanssa. Verkkoaivoriihellä kerättiin alkuvuodesta jäsenistön näkemyksiä siitä, miten SOSTE on tähän mennessä työssään onnistunut ja miten sen toimintaa pitäisi tulevaisuudessa suunnata.

Kevään aikana jäsenistölle järjestettävissä tilaisuuksissa käsitellään sitä, miten SOSTEn tulee keskeisissä asiakokonaisuuksissa toimia vuosina 2018–21, ja mikä on näiden asiakokonaisuuksien tärkeysjärjestys. Strategian päivitetty versio esitetään liittokokoukselle hyväksyttäväksi helmikuussa 2018.

Kokouksessa valitaan myös jäsenet liiton valtuustoon seuraavalle kaudelle. Liittokokousten välillä valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Esitykset luottamushenkilövalinnoiksi tehdään hallituksessa joulukuussa. Niitä pohjustamaan valtuusto asettanee syyskokouksessaan vaalivaliokunnan.

Vertti Kiukas
SOSTEn pääsihteeri
040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

SOSTEn säännöt ja organisaatio

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: