fi | sv | eng

Livskraft nerifrån upp

15.10.2018, 09:56

Människors sociala utvecklingsvilja ger regional livskraft. By- och stadsdelsverksamhet, temaevenemang som till exempel restaurang- och städdagar samt frivillig föreningsverksamhet och företagande bygger en stark närgemenskap. I dag är det särskilt företagen som är ledande välfärdsbyggare inom sina områden.

Närgemenskapen leder till att det ständigt föds lokala livskraftshärdar på olika håll i landet. Bra exempel är bland annat bygemenskapen Mathildedal i Bjärnå i Salo, som fått mycket publicitet, samt det återuppståndna gamla bruksområdet i Fiskars. Dessa gemenskaper lever och utvecklas året om och i dem kombineras många faktorer som främjar livskraften: gemenskap, kreativitet, småföretagarskap, rekreation och kultur samt inrikesturism.

De samfund som erbjuder restaurangdagar och tjänster har inte startats genom att statsmakten gett några maktorder. De är en följd av kreativitet och företagaranda mellan människor.

Aktiviteten mellan människor ger ett behov att söka en ny riktning inom den finländska regionalpolitiken. Regionalpolitiken är allt tydligare verksamhet hos aktiva människor, företag och samfund. Statens, landskapens och kommunernas uppgift är att allt starkare stödja denna verksamhet med alla till buds stående redskap. Medan riktningen tidigare bestämdes uppifrån och ner, är riktningen nu den motsatta.

Jag påstår att regionpolitiken, så som den tolkas traditionellt, har nått vägs ände. Statens och den offentliga maktens roll är allt mer att möjliggöra framgång. Statsmakten väljer inte vinnarna. Det betyder även att vi inte på förhand bestämmer vem som förlorar, utan tillväxtmöjligheterna är alla lika förunnade.

De kommande landskapen erbjuder en historisk möjlighet att fokusera på utveckling av livskraften inom respektive område. Även i kommunerna frigörs energi för att främja livskraften, då ansvaret för att leda social- och hälsovårdstjänsterna överförs på bredare axlar. Redan nu lönar det sig att börja teckna ner en minneslista över det som kommunen bör göra för att förbättra möjligheterna för din närgemenskap eller ditt företag.

De tillväxttjänster som uppkommer i samband med landskapsreformen erbjuder områdena en chans att fokusera på förbättrad sysselsättning och beakta livskrafts- och näringsfaktorerna i respektive område bättre än förut. Varje landskap väljer själv vad det ska fokusera på. Kvaliteten på dessa linjedragningar, som kan gälla till exempel ungas sysselsättning, definierar områdets framtidsutsikter. När man vill gynna sysselsättningen behövs även den erfarenhet och sakkunskap som tredje sektorns aktörer har. Jag påstår att olika samfund kommer att ha en viktig roll i landskapen.

Jag rekommenderar att man redan nu ser sig omkring och funderar över vem som kunde vara bra landskapsbeslutsfattare i din närgemenskap. Ledamöterna i landskapsfullmäktige kommer att vakta över mycket, men framför allt är de de bästa ombuden för livskraften i din gemenskap. Jag uppmuntrar alla att se till att det sitter visionärer och sakkunniga inom alla områden i de kommande landskapsfullmäktige.

Det finns gott om utmaningar, men ännu fler möjligheter. Båda kräver att vi tar tag i dem. Låt oss ta modell av den idérikedom som finns på gräsrotsnivån och sätta igång. Livskraft kan endast skapas tillsammans.

Mika Lintilä
Näringsminister, Centern

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: