fi | sv | eng

Menestystarina hallitusohjelmien osaksi

21.06.2018, 09:12

Muistatko vielä, kun lentokoneissa sai tupakoida? Kun lentokone jaettiin näennäisesti tupakoivien ja tupakoimattomien penkkiriveihin? Haju tarttui joka tapauksessa vaatteisiin ja hiuksiin. 

Vaikka terveys- ja hajuhaitoista valitettiin ja puhuttiin, ajatus savuttomasta tulevaisuudesta tuli vain erittäin harvojen mieleen.  Nyt vuonna 2018 ajatus on lähes kaikkien hyväksymä ja kyse on vain siitä, millä tavoin tavoitteeseen päästään. Sosiaalinen muutos on ollut valtava.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi julkisti mietintönsä toukokuun lopussa.  Asiantuntijatyöryhmässä punnittiin monia erilaisia vaihtoehtoja ja kuultiin laajasti eri tahoja. Mietittiin, mitkä asiat vaatisivat nyt kipeimmin ja nopeammin korjaamista. Todettiin, että tupakoinnin lopettamisen tukeen tarvitaan entistä enemmän panostusta. Tässä terveydenhuolto ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa.

Suomessa raskaana olevien tupakointi on huomattavan korkealla tasolla esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tupakointi on hyvin yleistä myös mielenterveyskuntoutujien ja monien muiden erityisryhmien keskuudessa. Myös heillä on oikeus saada osaavaa tukea ja kannustusta tupakoinnin lopettamiseen.

Terveydenhuollon henkilöstön rooli ei kuitenkaan ole ainoastaan ammatillisessa osaamisessa ja mahdollisuudessa rohkaista tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen, vaan myös mielipidevaikuttamisessa. Heitä kuunnellaan. Heidän panostaan tarvitaan tulevaisuudessakin.

Kaikkiaan työryhmällämme on 44 tupakkapoliittista toimenpide-ehdotusta. Tupakoinnin lopettamisen tuen ohella ehdotuksia on muun muassa muutoksia lainsäädäntöön ja verotukseen, ikärajojen nostamista, laajennettuja tupakointikieltoja, matkustajatuonnin rajoituksia sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön seurantaa.

Yksi asia nousi kuitenkin kaiken edelle: esitetyt toimenpiteet ovat vain yksi askel matkalla savuttomaan ja nikotiinittomaan Suomeen. Työryhmässä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutaman vuoden välein toteutettavia lisätoimia. Jokaisella hallituskaudella vuoteen 2030 saakka tulee selvittää ja arvioida tavoitteen toteutumista ja esittää tarvittavia lisätoimia. Uusien ehdotusten toteuttaminen tulee ottaa aina hallitusohjelmiin.

Tupakointi on väestömme suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja

Savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämisen taustalla on väestön terveys, työkyky ja hyvinvointi. Tupakointi on väestömme suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja. Tupakoitsijat kuolevat keskimäärin 10 vuotta tupakoimattomia nuorempina, ja noin 10 prosenttia kaikista kuolemista johtuu tupakoinnista.

Merkittävimmät tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ovat syöpä-, hengityselin- ja verenkiertoelimistön sairaudet. Tupakointi heikentää  myös monien sairauksien hoitojen tehoa, lisää hoitoihin tai toimenpiteisiin, kuten leikkauksiin, liittyvien komplikaatioiden riskiä ja hidastaa mm. haavojen ja murtumien paranemista. Kyse ei siis ole mistään pienestä jutusta.

Suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijämaita jo vuodesta 1970-luvulta lähtien, jolloin säädettiin tupakkalaki.  Siitä lähtien tupakkalainsäädäntöä on kehitetty johdonmukaisesti tupakkateollisuuden kiivaasta vastustuksesta huolimatta. Suuret tupakkapoliittiset lainsäädäntötoimet, kuten mm. tupakkatuotteiden markkinointikiellot sekä työpaikkojen ja ravintoloiden savuttomuus ovat toteuduttuaan saaneet väestön enemmistön kannatuksen. Toteutetuilla toimenpiteillä on saatu tupakointia vähenemään ja samalla sen sosiaalinen hyväksyttävyys on vähentynyt.  Tupakointi ei ole enää trendikästä.

Toisaalta tupakkayritykset pyrkivät kynsin hampain pitämään kiinni voitoistaan ja kehittämään uusia erityisesti nuoria houkuttelevia nikotiinituotteita ja vähättelemään niidenkin käytöstä aiheutuvia terveysvaaroja.  Uudet nikotiinituotteet ovat vain uusia nikotiinin annostelutapoja, mutta ovat nikotiinin aiheuttaman voimakkaan riippuvuuden vuoksi elintärkeitä uskollisten asiakkaiden rekrytoinnissa.  Siitä huolimatta tupakointia on mahdollista vähentää korvaamatta savukkeiden polttoa muilla nikotiinituotteilla. Tästä Suomen saavutukset ovat hyvänä esimerkkinä.

Suomalainen tupakkapolitiikka on vertaansa vailla oleva menestystarina, johon meillä kaikilla on yhä mahdollisuus vaikuttaa. Entisten hyväksi havaittujen keinojen käyttöä tulee jatkaa ja tehostaa, mutta myös kehitettävä uusia tapoja monella rintamalla. Yksi keino ei riitä vaan tarvitaan toimenpidekokonaisuus, jonka eri osaset tukevat toisiaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan vankkaa sitoutumista.

Mervi Hara
toiminnanjohtaja, Suomen ASH ry

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: