fi | sv | eng

Merja Mäkisalo-Ropponen: lapset sote-uudistuksessa

12.04.2018, 13:51

Viime viikolla eduskunnan kansalaisinfossa järjestettiin eduskunnan Lapsen puolesta ja Terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmien yhteinen seminaari ”Lapset sote-uudistuksessa”. Seminaarin alustajina olivat Tuovi Hakulinen ja Ulla Korpilahti THL:sta, Sauli Hyvärinen Lastensuojelun Keskusliitosta sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Aiheina olivat äitiys- ja lastenneuvolatoiminta nyt ja tulevaisuudessa sekä lastensuojelun tilanne. Lisäksi Tuomas Kurttila kertoi perheiden tilanteesta ja lapsiperheköyhyydestä.

Tuovi Hakulinen ja Ulla Korpilahti korostivat neuvolatoiminnan olevan Suomen suuria innovaatioita, ”kruunun jalokivi”, jota ihaillaan ympäri maailmaa. Neuvoloiden toiminta perustuu universaalisuuteen, leimaamattomuuteen ja lähipalveluperiaatteeseen. Vuosien aikana neuvolapalveluita on kehitetty yhteiskunnan ja perheiden tarpeiden mukaisesti. Yksi uudistuksista on työparityöskentely, jossa terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä työskentelevät yhdessä. Tällöin apua tarvitseviin perheisiin voidaan neuvolasta ohjata perhetyöntekijä matalan kynnyksen periaatteella. Neuvoloiden toiminta on vaikuttavaa ennaltaehkäisevää toimintaa, johon myös asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Asiakasseteli ei sovi neuvolapalveluiden universaalius-periaatteeseen

Onkin käsittämätöntä, että sote-uudistuksessa neuvolajärjestelmä halutaan romuttaa. Hallitus esittää asiakasseteleiden käyttöönoton mahdollisuutta neuvolapalveluihin. Maakunta voisi antaa asiakassetelin laajempaan palvelukokonaisuuteen tai yksittäiseen palveluun. Tämä on vastoin neuvolatoiminnan perusperiaatteita, joiden avulla on taattu yhdenvertaiset palvelut kaikille.

Asiakassetelin käyttöönotolla olisi ainakin seuraavia ongelmia:

  • Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku sirpaloituu, kun toimijoita on monia.
  • Palveluja käyttämättömien tuen tarvetta ei pystytä tunnistamaan.
  • Yksityinen puoli ei kenties ota vaikeita asioita niin helposti puheeksi, kun pelätään, ettei asiakas tule uudelleen.
  • Tuen tarpeen tunnistamiseen ja varhaiseen tukeen tulee viivettä.

Toivottavasti tämä vakava virhe lakiesityksessä saadaan vielä valiokuntakäsittelyn aikana korjattua.

Neuvolapalvelut ovat tällä hetkellä erittäin toimivia, mutta samaa ei voida sanoa lastensuojelun osalta. Sauli Hyvärinen korosti, että lastensuojelu on hyvinvointivaltion kuumemittari. Tätä vertausta käyttäen voidaan todeta, että yhteiskuntamme on vakavasti sairas. Auttamisen eheä ketju ei toteudu ja resurssit ovat täysin riittämättömiä tarpeisiin nähden. Esimerkiksi lastensuojelussa työskentelevällä sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan jopa 60 - 80 lasta, vaikka asiantuntijoiden mukaan sopiva määrä olisi 30.

Sote- ja maakuntauudistuksessa lastensuojelun tuottaa maakunnan liikelaitos. Ongelma voi jatkossa olla se, että apua tarvitsevan perheen palvelut ovat monen eri tahon vastuulla. Toisaalta maakunnat voivat olla taloudellisesti hyvin erilaisessa tilanteessa, jolloin yhdenvertaisten palvelujen saatavuus eri puolilla Suomea voi vaikeutua.

Yhä useamman lapsen ja nuoren terveyttä ja hyvinvointia uhkaa köyhyys

Lapsiperheköyhyys on lisääntynyt huolestuttavasti ja tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan jo 110 000 köyhää lasta. Tilanne on vakava ja lapset kokevat köyhyyden monet ilmiöt niin koulussa, vapaa-ajalla kuin kotona. Lapsiasiavaltuutetun kertomus kuvaa hyvin konkreettisesti sen, miten säästöt lapsiperheiden palveluihin, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ovat vakavasti heikentäneet lasten ja nuorten mahdollisuuksien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Sote-uudistus ei saisi rikkoa sitä, mikä ei ole rikki - erittäin hyvin toimivaa neuvolajärjestelmää. Lapsiperheköyhyyden ja lastensuojelun tilanteeseen pitäisi pikaisesti löytää toimivia ratkaisuja. Lapset eivät voi odottaa ”parempia aikoja”. On myös muistettava, että köyhyys on yhteiskunnalle kallista. Erityisen kallista on lasten köyhyys. Olemmeko unohtaneet, että lapsiin ja nuoriin panostaminen on paras tulevaisuuden investointi, minkä voimme tehdä.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja, eduskunnan Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän pj.


Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista SOSTEn Hyvinvointi ja terveys -blogissa. Blogeja julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa.

Ryhmän tavoitteena on ylläpitää eduskunnassa keskustelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuvista vaikutuksista sekä vaikuttaa eri tavoin siihen, että terveyden- ja hyvinvoinnin näkökulmat tulisivat entistä painokkaammin esille lainsäädäntötyössä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: