fi | sv | eng

Merja Mäkisalo-Ropponen: Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisääminen lainsäädäntötyössä

09.02.2018, 09:06


Vaikka yleisesti jo ymmärretään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys kansanterveydelle, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nähdään edelleen liian usein kulueränä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole kuitenkaan kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen.

Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen niin kansallisesti kuin globaalisti. Kestävään kehitykseen kuuluu hyvinvointitalousajattelu,   jonka keskeinen käsite on hyvinvointi-investointi.

Hyvinvointi-investointi voidaan määritellä yhteiskunnallisten panosten käytöksi, joka tuottaa tulevaisuudessa lisää hyvinvointia sekä terveyttä ja   vahvistaa hyvinvoinnin edellytyksiä. Hyvinvointi-investointien hyödyt näkyvät tulevaisuudessa. Hyvinvointi-investoinnit säästävät tulevaisuuden   kustannuksia ja ne voivat edistää kokemuksellista hyvinvointia välittömästi.

Hyvinvointitaloudessa keskeistä on tehdä terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi ennen päätöksentekoa. Lainsäädäntötyössä arvioidaan lain  taloudellisia ja ympäristövaikutuksia, vaikutuksia viranomaisten toimintaan sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Sen sijaan terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi jää usein tekemättä huolimatta niiden merkityksestä muun muassa köyhyyden ja eriarvoisuuden sekä valtion kestävyysvajeen vähentämiseen. Kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuus edellyttää terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisäämistä lainsäädäntötyössä.

Niin kansalaisten kuin kansantalouden näkökulmasta on toivottavaa, että hyvinvointitalous löytäisi nopeasti oman paikkansa perinteisen talousajattelun rinnalla – ja samalla terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi ennen päätöksentekoa.

Jätin helmikuun alussa kirjallisen kysymyksen, jossa esitin kysymyksen siitä, miten hallitus aikoo toimia terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisäämiseksi lainsäädäntötyössä.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)
eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmän puheenjohtaja


Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä teemoista. Blogeja julkaistaan Sosten verkkosivuilla kaksi kertaa kuukaudessa.

Ryhmän tavoitteena on ylläpitää eduskunnassa keskustelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuvista vaikutuksista sekä vaikuttaa eri tavoin siihen, että terveyden- ja hyvinvoinnin näkökulmat tulisivat entistä painokkaammin esille lainsäädäntötyössä.