fi | sv | eng

Ministeri Lindström: Kuntien rooli työllisyyden edistämisessä säilyy merkittävinä myös maakuntauudistuksen jälkeen

30.05.2018, 12:21

Maakuntauudistus vaikuttaa kuntien tehtäviin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. Vastaavasti TE-hallinnon puoli on muutoksessa, kun nykyiset TE-palvelut uudistuvat osaksi maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvia kasvupalveluja. Kunnat ja TE-toimistot ovat tehneet tärkeää yhteistyötä työllisyyden edistämiseksi – jatkossa kuntien kumppanina toimii maakunta.

Kasvupalvelu-uudistusta valmisteltaessa on pohdittu, miten voitaisiin parhaiten yhdistää maakuntien ja kuntien resurssit ja osaaminen tukemaan alueen elinvoimaa. Kuntien, erityisesti suurimpien kaupunkien, satsaukset työllisyyden edistämiseen ovat merkittäviä, eikä tätä panosta ole varaa hukata. Allianssimalli on yksi tapa yhdistää maakuntien ja kuntien voimat yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Allianssimalli on tilaajien ja tuottajien yhteistoimintamalli, jota käytetään laajasti vaativissa julkisissa projekteissa ja palveluissa eri puolilla maailmaa. Eniten sitä on käytetty kiinteistö- ja rakennusalalla, mutta Suomessa mallia on pilotoitu myös sote- ja ICT-alan palveluissa. Nyt haluamme pilotoida tätä mallia myös tulevien kasvupalvelujen rakentamisessa. Parhaillaan valmistellaan kasvupalveluihin liittyviä pilotteja, joissa kokeillaan uudenlaisia tapoja järjestää ja tuottaa palveluita. ELY-keskuksissa ja TE-palveluissa on kevään aikana tehty suunnitelmat yhteensä pariinkymmeneen erilaiseen pilottiin, joista puolessa on tarkoitus kokeilla allianssimallia.

Allianssimallin keskeisiä elementtejä ovat yhteiset tavoitteet, keskinäinen luottamus ja avoimuus. Uskon, että niiden varaan on hyvä rakentaa tulevien maakuntien ja kuntien yhteistyö kestävän kasvun, yritysten kilpailukyvyn, työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää myös työllisyyttä

Yksi työkalu mitä kuntasektori käyttää mielestäni liian säästeliäästi työllisyyden edistämisessä on julkiset hankinnat. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna julkisilla hankinnoilla tavoitellaan parasta mahdollista hinta-laatusuhdetta. Laki julkisista hankinnoista antaa mahdollisuuden ottaa hankintatoimessa huomioon työllisyyteen, työoloihin ja työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että hankintayksiköt voivat asettaa sopimusehdoissa sopimuskumppanilleen työllistämisvelvoitteita.

Koska toimintamalli ei ole vielä juurtunut osaksi julkisia hankintoja, olen lähettänyt yhdessä Suomen Kuntaliton toimitusjohtaja Jari Koskisen kanssa 9.2.2018 kuntien hankintavastaaville yhteisen kirjeen. Siinä muistutamme kaikkia kuntia mahdollisuudesta ottaa hankintatoimessaan huomioon työllisyyteen, työoloihin ja työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä. Näen, että tämä luo arvokkaita työmahdollisuuksia työttömille, jotka eivät yleensä rekrytoinneissa ylitä työllistämiskynnystä. Toimintamalli tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kantaa sosiaalista vastuuta ja osoittaa olevansa yhteiskuntavastuullinen toimija.

Jari Lindström
työministeri, Sininen tulevaisuus

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: