fi | sv | eng

Muureja murtamassa esteettömän yhteiskunnan tieltä

26.06.2017, 10:00

Kehitysvammaisten palvelusäätiö vieraili vastikään Brysselissä tutustumassa EU-instituutioihin ja kuulemassa ajankohtaisesta lainsäädännöstä liittyen esteettömyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Keskustelussa nousi kysymyksiä esimerkiksi kehitysvammaisten työhön pääsystä ja ajatuksia vaihdettiin laajemminkin yhdenvertaisuuden toteutumisesta yhteiskunnassa.

Euroopan parlamentti on yhdessä komission ja neuvoston kanssa työstänyt yhdenvertaisuusdirektiiviä, joka liittyy kaikenlaisen syrjinnän torjumiseen yhteiskunnassa esimerkiksi vammaisuuteen, liikuntarajoitteisuuteen, ikään tai uskontoon liittyen. Yhdenvertaisuusdirektiivineuvotteluiden sekä YK:n vammaisyleissopimuksen pohjalta on myös aloitettu työ Euroopan unionin laajuisen esteettömyysdirektiivin saamiseksi EU:hun.

Esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on saada helpommin käytettäviä tuotteita ja palveluita, joita jokainen ihminen vammasta tai rajoitteesta huolimatta pystyisi käyttämään. Euroopan parlamentissa vastuuvaliokuntana toimii sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, joka hyväksyi jo huhtikuussa oman näkökantansa direktiivin säännöistä. Seuraavaksi neuvoston on vielä päätettävä omasta kannastaan, jonka jälkeen neuvottelut jatkuvat ja direktiivin yksityiskohtia aletaan hiomaan.

Esitys kattaa tuotteita ja palveluita laajalti. Säädöksessä on mainittu ainakin pankkiautomaatit ja pankkipalvelut, lipunmyyntiautomaatit, televisiot, älypuhelimet ja verkkokaupat. On ollut ilo huomata, kuinka jäsenvaltioita yhdistää selkeä halu parantaa toimintarajoitteisten ihmisten elinolosuhteita.

Internetistä on tullut välttämättömyys, jonka kautta tietoja ja palveluja käytetään ja tarjotaan. Ihmisarvollisiin perusoikeuksiin kuuluu, että kaikki pystyvät osallistumaan, ymmärtämään ja käyttämään sivustoja ja sovelluksia esteettömästi. Vammaisuus tai vaikkapa ikä eivät saa olla poissulkevia tekijöitä nauttia näistä hyödyistä. Esimerkiksi työnhaku tapahtuu nykypäivänä lähes poikkeuksetta verkossa.

Viime vuonna EU:ssa hyväksyttiin verkkosisältöjen saavutettavuutta koskeva direktiivi. Sen tarkoituksena on taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet asioida verkossa, ja se koskee lähes kaikkia julkisen sektorin sivustoja kuten poliisi.fi tai julkisten sairaaloiden sivustoja. Suomessa uudistus koskee esimerkiksi kaikkia kuntia ja sen täytäntöönpanoa valmistellaan parhaillaan valtionvarainministeriössä.

Seuraavaksi EU:ssa aiotaan panostaa liikkuvuuden edistämiseen, eli tasavertaiseen mahdollisuuteen asua, työskennellä tai opiskella ulkomailla. Tällä hetkellä EU:ssa pohditaan mahdollisuutta taata jokaiselle kansalaiselle vähimmäistasonverran palveluita ja tukitoimia kaikissa EU-maissa kansalaisuudesta huolimatta.

Vapaaliikkuvuus EU:n sisällä on yksi perusoikeuksista. Se koskee jokaista EU:n kansalaista, mutta on myös itsenäisen elämän edellytys ja tätä itsenäistä elämää yhteiskunnan on tuettava entistä voimakkaammin.

Liisa Jaakonsaari
MEP / Euroopan parlamentin jäsen

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: