fi | sv | eng

Också social- och hälsovårdsorganisationer kan anlita utvecklingstjänster för företag

19.09.2017, 09:44

Utvecklingstjänster för företag är avgiftsbelagda konsulterings- och utbildningstjänster som NTM-centralerna erbjuder för att aktivera och stödja små och medelstora företag och deras utveckling. Också organisationer som inte bolagiserat sin verksamhet men som bedriver företagsverksamhet kan anlita dessa tjänster.

SOSTE har på sina medlemsorganisationers framställning begärt mer information från arbets- och näringsministeriet om de finansieringskällor som organisationer som producerar social- och hälsovårdstjänster i framtiden kan anlita i sitt nationella utvecklingsarbete. Via utvecklingstjänsterna för företag erbjuder NTM-centralerna små och medelstora företag analys-, konsulterings- och utbildningstjänster som experter som valts genom konkurrensutsättning har skapat i nationell skala. Statens finansieringsandel i dessa tjänster är 70–80 procent.

Analystjänsterna ger experthjälp i analysen av företagets nuläge och skapar en översiktsbild av företagets nuläge och behov. Företaget får en konkret utvecklingsplan inklusive åtgärdsförslag.

Konsulteringstjänsterna som företagen får via utvecklingstjänsterna är indelade i sex affärsutvecklingsområden inom vilka man skräddarsyr lämpliga utvecklingsåtgärder enligt företagets behov. Konsulteringstjänsterna resulterar i en analys av och rapport om det analyserade området samt rekommendationer till fortsatta åtgärder.

I utvecklingstjänsterna för företag ingår också utbildning för små och medelstora företags ledning och nyckelpersoner. Teman för utbildningsprogrammen är ledarskap för tillväxt, ledning av ekonomi och produktivitet samt ledning av marknadsföring och kundrelationer.

Utvecklingstjänsterna kan sökas året runt. Ta först kontakt med en expert vid NMT-centralen i din egen region för att utreda dina möjligheter att anlita tjänsterna. Kontaktpersonen för utvecklingstjänster för företag vid NMT-centralen i din egen region hittar du här

Mer information om NMT/centralernas utvecklingstjänster får du här och en broschyr i ämnet hittar du här.

Specialsakkunnig Marjo Riitta Tervonen vid SOSTE ger mer information. Vår kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet är konsultativa tjänstemannen Sirpa Hautala.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: