fi | sv | eng

Palkkatuen uudistukset eivät helpota nuorisotyöttömyyttä

23.11.2016, 15:46

Työpajatoiminnan keskeinen haaste myös kuluvana vuonna on ollut palkkatukirahojen alueelliset vaihtelut ja niiden loppuminen kesken vuotta sekä asiakkaiden hidas ja paikoin jopa pysähtynyt ohjautuminen työpajoille. Monen nuoren työttömyys pitkittyy turhaan, kun riittävän varhaista kasvokkaista palvelua ei ole enää saatavilla TE-palveluissa, matkat lähimpään toimipisteeseen ovat pidentyneet ja sopivaan toimenpiteeseen pääsy voi olla vuodenajasta kiinni.

Sähköistyneet palvelut eivät sovellu kaikille nuorille. Monen kohdalla todellisuus voi olla aivan toinen kuin miltä se paperilla näyttää. Nuorten kohdalla myös työkokeilun säädöksiä on tiukennettu viime vuosina. Kaikki mainitut muutokset ovat johtaneet siihen, että kaikkien valmentautujien ohella myös nuoria ohjataan yhä useammin kuntouttavaan työtoimintaan, vaikkei heillä ole kuntoutuksellisen palvelun tarvetta, ja palkkatuki tai työkokeilu vastaisivat heidän tarpeisiinsa paremmin.

Järjestöjen ja säätiöiden palkkatuen leikkaaminen lisää ongelmia

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen TPY:n ja SOSTEn yhteinen huoli on se, että palkkatukeen esitettävät muutokset tulevat heikentämään merkittävästi heikommassa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia saada palkkatukea jatkossa. Ennen kaikkea huolestuttavaa on vuoden 2017 talousarviossa esitetty järjestöjen ja säätiöiden palkkatuen leikkaaminen. Työpajoista noin kolmannes on yhdistyksiä ja säätiöitä. Talousarvioesityksen ja monien muiden viime vuosina palkkatukeen tehtyjen muutosten taustalla on yksioikoinen näkemys, ettei järjestöjen ja säätiöiden palkkatukityöllistäminen olisi vaikuttavaa samalla tavalla kuin yritysten.

Tässä ei huomioida sitä, että yritysten resurssit työllistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia ovat rajalliset ja että työttömyyden ja avointen työmarkkinoiden väliin tarvitaan palveluja, joissa yhdistyy elämänhallinnan ja työllistymisvalmiuksien tuki. Työpajat ja muut välityömarkkinatoimijat pystyvät vastaamaan tähän tarpeeseen. Monen vastavalmistuneen nuoren ensimmäisen työn saanti on usein kiinni työkokemuksen puutteesta. Palkkatukityö työpajalla tai järjestössä voi olla merkittävä ponnahduslauta eteenpäin.

Työpajatoiminta on vaikuttavaa

Työpajoilla olleista nuorista liki 70 % sijoittuu työpajajakson jälkeen positiivisesti koulutukseen, työhön tai muuhun toimenpiteeseen . Yli 90 prosenttia työpajoilla olleista nuorista kokee sosiaalista vahvistumista työpajajakson aikana . Palkkatuen vaikuttavuuden osalta nuorten työllistyminen palkkatuelta avoimille työmarkkinoille on noin kymmenen prosenttia suurempi kuin yleisesti, eli lähes 30 % .

Työpajatoiminnassa on onnistuttu vaikuttavuuden osoittamisessa. Silti toiminnan perusrahoitus on ollut toistuvan leikkausuhan alla. Nyt leikkuri kohdistuu myös toimenpiteisiin, joilla saattaa valmentautujia kohti työmarkkinoita. Samaan aikaan nuorisotyöttömyys on ennätyksellisen korkealla ja kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten määrä kasvaa.

Vuonna 2015 alle 29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 84 500, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 77 200 . Vuonna 2014 18-29-vuotiaiden nuorten työttömyysjaksojen keskimääräinen pituus oli 11 kuukautta, kun se vuonna 2016 on jo kestoltaan keskimäärin 16 kuukautta . Viime vuosien nuorisotyöttömyyden lisäys vastaa vuositasolla noin 100 miljoonan euron arvonlisäyksen verran menetettyä työpanosta. Pidemmällä tähtäimellä menetykset nousevat vielä paljon suuremmiksi, mikäli nuoret syrjäytyvät lopullisesti työmarkkinoilta.

Korjauksia tehtävä välittömästi

TPY ja SOSTE antoivat 18.11. eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, työsopimuslaista ja työttömyysturvalaista esitettävistä muutoksista. Esitys sisältää palkkatuen osalta uudistuksia, joilla rajattaisi palkkatuen kestoa. Lisäksi vuoden 2017 talousarvioesityksessä järjestöjen ja säätiöiden käytössä olevalle palkkatuelle esitettäisiin 3000 henkilötyövuoden katto.

Pitkäaikaistyöttömyyden yhä kasvaessa ja nuorisotyöttömyyden pysytellessä korkealla järjestöjen ja säätiöiden palkkatuen rajoittaminen on huonoa työvoimapolitiikkaa. Vaikka palkkatukeen voidaan ensi vuonna käyttää myös osa työttömyyskorvausmäärärahoista, nykyisillä esityksillä tämä ei hyödytä vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevia nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä. Heille on tärkeää, että palkkatuella voi työllistyä työpaikkaan, jossa on saatavilla myös elämänhallinnan ja työllistymisvalmiuksien tukea. Vain tällöin heillä on mahdollisuus tulevaisuudessa ponnistaa avoimille työmarkkinoille.

Anna Kapanen
vs. toiminnanjohtaja
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY)

Jussi Ahokas
pääekonomisti
SOSTE