fi | sv | eng

Palveluiden yhdenvertaisuuden parantuminen ratkaisee valinnanvapauden onnistumisen

22.12.2016, 15:00

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on tyytyväinen siitä, että pitkään valmisteltu sote-uudistus etenee. Valinnanvapauden kasvattaminen on oikea valinta, jos sen avulla hoidon tai palvelujen piiriin pääsee nykyistä nopeammin ja helpommin ja nyt suuret hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Näitä tavoitteita on kuitenkin hyvin vaikeaa yhdistää nopeiden säästötavoitteiden kanssa.

”Hoitojonojen hallinnasta on nyt vihdoinkin päästävä palvelujen vaikuttavuuden kehittämiseen. Vaikuttavinta on, kun ihminen saa tarvitsemansa avun tai hoidon oikeaan aikaan. Parhaimmillaan valinnanvapaus auttaa tässä. Jos valinnanvapauden kautta halutaan purkaa jonot, se edellyttää kuitenkin uusia investointeja ja lisää palvelukapasiteettia. Se maksaa”, linjaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Syntyykö tavoiteltuja säästöjä?

Sote-uudistuksen tavoitteena on pienentää kestävyysvajetta kolmella miljardilla vuoteen 2029 mennessä. Kun samalla palvelutarjontaa tulee lisää ja nyt Kela-korvatut yksityisen sektorin tuottamat palvelut tulevat samalle viivalle, voidaan kysyä, miten yhtälö on tasapainossa.

Sote-uudistuksessa on luotava eheitä palvelukokonaisuuksia, joissa tuottavuus ja palvelujen tuloksellisuus kasvavat ja asiakkaan palvelut paranevat. ”Valinnanvapauden myötä tuottajakunta monipuolistuu, jolloin haasteet integraation toteutumiselle kasvavat. Sujuva tiedonkulku on turvattava eri tuottajien kesken, jotta asiakas saa parhaimman mahdollisen palvelun”, korostaa Kiukas.

Suomessa asiakkaiden maksuosuus terveyspalveluiden kustannuksista on jo nyt kansainvälisesti vertailtuna korkea. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet lainsäädäntömuutokset nostivat lääkärikäynnin hintaa entisestään jopa 43 prosenttia.

”Maakuntien taloudellisen liikkumavaran ollessa niukka, paineet asiakasmaksujen korotuksille ovat todellisia. On tärkeää, ettei valinnanvapausuudistus nosta asiakasmaksuja. Korkea hinta on suurin este palveluiden yhdenvertaisuudelle ja valinnanvapaudelle”, kommentoi pääsihteeri Kiukas.

Uudistuksen myötä valinnanvapautta tuetaan useilla eri keinoilla. Sote-keskuksen valinnan lisäksi käyttöön tulee myös henkilökohtainen budjetti, maksuseteli sekä asiakasseteli.

Päätäntävalta omaan arkeen on ihmisoikeus

”Henkilökohtainen budjetti on tervetullut uudistus paljon tukea tarvitseville vanhuksille ja vammaisille. Valinnanvapaus ja päätäntävalta oman arjen sujuvuutta koskevien palveluiden kohdalla on ihmisoikeus”, kiittää SOSTEn pääsihteeri Kiukas.

Uudistuksen yhteydessä on herännyt huoli palveluiden keskittymisestä. Henkilökohtaiset budjetit ja asiakassetelit voivat osaltaan estää tätä kehitystä.

”Toivon, että henkilökohtaisista budjeteista ja asiakasseteleistä muodostuvat ne keinot, joilla tuetaan monipuolista palveluntuottajaverkkoa koko maassa. Ne ovat mahdollisuus myös järjestötoimijoille. Niiden avulla ihmiset voivat hankkia tarvitsemansa hoivan tai tuen esimerkiksi järjestöltä tai pienemmältä paikalliselta yritykseltä. Liika keskittyminen ei ole kenenkään etu. Sote-keskusten osalta keskittymisuhka on ilmeinen”, pääsihteeri Vertti Kiukas summaa.

Lue lisää