fi | sv | eng

PRH voi nyt poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä

04.08.2016, 13:12

Yhdistyslakia on muutettu heinäkuun alusta. Patentti- ja rekisterihallitus, PRH voi jatkossa poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä. Lisäksi muutettiin yhdistyslain säännöksiä, jotka koskevat yhdistyksen purkamista, päätöksen pätemättömyyttä ja rekisteri-ilmoituksia.

Yhdistys voi toimia kuten tähänkin asti, mutta uudistus tuo mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja päätöksentekoon ja toimintaan. Sähköisen rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon helpottui muutoksen takia. Muutoksen jälkeen yhdistyksen päätöksen julistamiseen pätemättömäksi voi johtaa vain sellainen menettelyvirhe, jolla on voinut olla vaikutusta päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen.

Muutos parantaa rekisterin ajantasaisuutta

Rekisteriviranomainen voi määrätä yhdistyksen poistettavaksi rekisteristä, jos yhdistyksestä viimeksi yhdistysrekisteriin tehdystä ilmoituksesta on kulunut vähintään kaksikymmentä vuotta eikä muutoin ole syytä olettaa yhdistyksen toiminnan jatkuvan. Muutos parantaa yhdistysrekisterin ajantasaisuutta.

Yhdistys voi selvittää, onko se tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin vuoden 1995 jälkeen tarkistamalla tietonsa maksutta Patentti- ja rekisterihallituksen tietopalvelussa. Yhdistyksen tulee tehdä muutosilmoitus yhdistysrekisteriin, kun rekisteröidyn yhdistyksen säännöt muuttuvat tai yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat tai yhdistyksen osoite muuttuu.

Toimintansa jatkamisesta ilmoittava yhdistys voi samalla ilmoittaa rekisteriin yhdistyksen osoitteen sekä hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajat, jos nämä ovat muuttuneet. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja allekirjoittaa tällöin muutosilmoituksen.

Yhdistyksen varojen käyttö

Jos rekisteristä poistetulla yhdistyksellä on varoja, se voidaan palauttaa rekisteriin poistopäätöksen oikaisuna tai se voidaan selvittää. Rekisteristä poistetun yhdistyksen varoja ei saa käyttää ilman yhdistyslain 40 ja 41 §:ssä tarkoitettuja selvitystoimia.

Jos selvitystoimet ovat tarpeen, Patentti- ja rekisterihallitus voi hakemuksesta määrätä yhdistykselle selvitysmiehen. Hakemuksen voi tehdä se, jonka oikeutta asia koskee. Jos rekisteristä poistetulla yhdistyksellä on varoja, yhdistyksen edustajat saavat kuitenkin viiden vuoden kuluttua rekisteristä poistamisesta käyttää varat yhdistyslain mukaisesti, jos yhdistyksen varat eivät ylitä 8 000 euroa eikä yhdistyksellä ole tunnettuja velkoja. Varoja saaneet vastaavat saamiensa varojen määrällä yhdistyksen velkojen maksamisesta.

Poisto alkaa elokuussa

Toimimattomien yhdistysten rekisteripoisto alkaa elokuussa poistomenettelyn kohteeksi tulevien yhdistysten nimien ja rekisterinumeroiden kuuluttamisella Virallisessa lehdessä ja julkistamisella PRH:n verkkosivuilla. Rekisteripoistosta myös tiedotetaan mahdollisimman laajasti. PRH selvittää yhdistyksen toimimattomuuden omista rekistereistään ja verohallinnon rekistereistä.

Jos poistomenettelyyn joutuneen yhdistyksen toiminta kuitenkin jatkuu, siitä voi rekisteripoiston välttämiseksi tehdä vapaamuotoisen ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Päätös rekisteripoistosta tehdään aikaisintaan viiden kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta.

PÄIVITYS 11.8. Katso lista poistouhan alla olevista yhdistyksistä PRH:n verkkosivuilta.

Maarit Päivike

Kirjoittaja on SOSTEn lakimies.