fi | sv | eng

Pricka in förbundsmötet i kalendern

14.03.2017, 10:11

SOSTEs förbundsmöte ordnas den 14 februari 2018 i Helsingfors. Förbundsmötet hålls med tre års mellanrum och det fungerar som SOSTEs högsta beslutande organ. Varje medlem kan skicka en delegat till förbundsmötet.

Strategin uppdateras

SOSTES strategi sträcker sig till år 2021. Eftersom strategitiden är lång är det skäl att uppdatera den så att den svarar på social- och hälsovårdsorganisationsfältets situation och förändringarna i

verksamhetsomgivningen. De två största förändringar är penningspelsbolagens sammanslagning samt social- och hälsovårdsreformen.

Uppdateringen av strategin förbereds som bäst tillsammans med medlemskåren. Via en webbtankesmedja samlades i början av året in medlemmarnas syn på hur SOSTE hittills lyckats i sitt arbete och vilken riktning verksamheten borde ha i framtiden.

Under våren ordnas det för medlemmarna tillfällen där det ska behandlas hur SOSTE ska arbeta kring centrala helheter under åren 2018-21 och prioritetsordningen för helheterna. Den uppdaterade versionen av strategin presenteras för godkännande åt förbundsmötet i februari 2018.

På mötet väljs också medlemmar till förbundsfullmäktige för den kommande perioden. Mellan förbundsmötena är det fullmäktige som har den högsta beslutsfattande makten. Förslagen till valet av förtroendevalda görs av styrelsen i december. För att förbereda förslagen torde fullmäktige i september tillsätta en valnämnd.

Tilläggsinformation

Vertti Kiukas
SOSTE, generalsekreterare
040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

SOSTEs stadgar och organisation

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: