fi | sv | eng

Pysyykö asiakas mukana työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilussa?

24.03.2017, 10:00

Hallituksen lakiesitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta on lausuntokierroksella. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Laki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

Kokeilussa mukana olevat kunnat vastaisivat alueittain julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta eri asiakasryhmille. Kokeilun tavoitteena on tukea siirtymistä maakuntamalliin vuonna 2019 sekä mahdollistaa tulevissa maakunnassa hyödynnettävien asiakaslähtöisten työllisyyttä edistävien palvelujen kehittäminen.

Kokeiluissa kunnat tulisivat vastaamaan kokeilun asiakasryhmän palveluprosessista. Erityisesti vaikeasti työllistyvien kohdalla palveluprosessin kokonaisvastuu on tärkeää. Isolla joukolla aktiivitoimenpiteet eivät jää ainutkertaisiksi, vaan kyseessä on pidempi, joskus hyvinkin pitkä prosessi, johon tarvitaan pohjaksi yksi vastuunkantaja ja hyvä suunnitelma. Asiakaslähtöisyys ja henkilökohtaiset palvelut tuleekin kokeiluissa turvata riittävillä henkilöresursseilla.

Neuvontaan panostettava

Asiakkaiden neuvontaan ja tiedottamiseen on panostettava erityisesti kokeilun alkaessa. Kohderyhmän rajausten vuoksi tiedon tulee olla erittäin selkeää ja helposti saatavilla. Kokeilualuilla osa työttömistä jää TE-toimistojen asiakkaiksi, mikä voi aiheuttaa epäselvyyttä kuka mistäkin palveluista vastaa. Tärkeää on tehdä muutos mahdollisimman sujuvaksi.

Kokeilujen kanssa samaan aikaan valmistellaan työttömyysturvatehtävien siirtoa työttömyysetuuksien maksajille. Aikataulullisesti on ehdotettu, että tähän siirryttäisiin jo vuoden 2018 alussa. SOSTE on huolissaan, kuinka asiakas pysyy mukana näissä, jopa samaan aikaan käynnissä olevissa, muutoksissa?

SOSTE kannattaa annettua lakiesitystä, mutta toivoo jatkovalmistelussa kiinnitettävän huomiota erityisesti seuraaviin kohtiin:

  • Kokeilujen hyviä käytäntöjä tulee pystyä hyödyntämään valtakunnallisesti jo kokeiluaikana.
  • Kokeiluilla tulee olla selkeät tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteet, jotka huomioivat myös sosiaaliset vaikutukset.
  • Kokeilujen asiakaslähtöisyys on aidosti turvattava riittävillä henkilöresursseilla.
  • Välityömarkkinatoimijoiden rooli vaikeasti työllistyvien palveluissa tunnistettava ja turvattava myös kokeiluissa.
  • Osatyökykyisten palveluprosessiin tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdenvertaisuus turvaten.
  • "Oikea palvelu oikeaan aikaan" tulee olla keskeinen asiakaslähtökohta.
  • Asiakkaille annettavan tiedon tulee olla selkeää.
  • Alueellisten kokeilujen suhde valmistelussa oleviin työllisyys- ja kuntoutuspalveluiden muutoksiin tulee selkeyttää.

Lue SOSTEn lausunto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Hyviä pointteja!

Nimi: Minka Leino-Holm

Kiitos laajasti teemaa tarkastelevasta, erittäin tärkeitä ja hyviä pointteja sisältävästä lausunnostanne.

28.03.2017, 14:10