fi | sv | eng

Rahankeräyslakiin ehdotetaan jakoa jatkuviin keräyksiin ja pienkeräyksiin

20.06.2017, 13:29

Rahankeräyslain uudistamista pohtiva työryhmä on selvittänyt erilaisia tapoja sujuvoittaa rahankeräysmenettelyä. Työryhmän alustavan näkemyksen mukaan lähtökohtana uudelle rahankeräysmenettelylle olisi jako jatkuviin rahankeräyksiin ja pienkeräyksiin.

Jatkuvien rahankeräysten järjestämiseksi tarvittaisiin rahankeräysoikeus, jonka Poliisihallitus myöntäisi hakemuksesta rahankeräyksen järjestäjälle toistaiseksi voimassa olevaksi ajaksi. Pienkeräyksillä tarkoitettaisiin yksittäisiä spontaaneja tai kansalaistoimijoiden järjestämiä pienimuotoisia keräyksiä, joiden keräystuotto saisi olla enintään 10 000 euroa ja niiden kesto olisi määräaikainen. Pienkeräyksen aloittamisesta tehtäisiin ilmoitus Poliisihallitukselle.

Työryhmän hahmottelemassa uudessa rahanheräysmenettelyssä yleishyödyllisyysedellytys säilyisi jatkuvissa rahankeräyksissä sekä kerääjän että keräystarkoituksen osalta. Pienkeräyksissä kerääjältä eikä keräystarkoitukselta edellytettäisi yleishyödyllisyyttä rahankeräystoiminnan sujuvoittamistavoitteen edistämiseksi.

Yritystoiminnan eri muodot on kuitenkin ajateltu rajattavaksi pienkeräyksiin oikeutettujen kerääjien ulkopuolelle. Samoin tietyt keräystarkoitukset, kuten elinkeinotoiminnan tukeminen, voitaisiin sulkea nimenomaisesti pois sallituista keräystarkoituksista. Näillä rajoituksilla tuettaisiin tavoitetta tukea yleishyödyllisen toiminnan rahoittamista myös pienkeräystoimijoilla.

Työryhmän esitys on iso askel oikeaan suuntaan. On erittäin hyvä, että rahankeräystoimintaa kehitetään ja lupamenettelyjä sujuvoitetaan. Lue lisää Sisäministeriön uutisesta Rahankerayksen uudistaminen etenee - sidosryhmiä kuultiin työpajoissa.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Yksittäisen keräyksen määritelmä?

Nimi: Mia Ekström-Huttunen

Sisäministeriön uutisessa todetaan: "Rahankeräysoikeuden saamisen jälkeen kunkin yksittäisen keräyksen aloittamisesta annettaisiin tieto viranomaiselle."

Miten määritellään yksittäinen keräys tässä yhteydessä?

26.06.2017, 16:09