fi | sv | eng

Riktiga fegisar i alkoholdebatten!

07.04.2017, 09:43

Revideringen av alkohollagen har varit på mångas läppar under det senaste året. En fråga som verkar vara rätt så polariserande. Antingen är man för eller emot liberalisering och avreglering. Väldigt få tycks förhålla sig likgiltigt eller neutralt. Tack och lov har majoriteten av både befolkningen och berörda parter förstått de uppenbara följderna av förslaget och motsatt sig det. Vilket man kanske inte skulle tro om man bara ser på vem som hörs och syns mest. Det är väl också en del av det moderna informationssamhället där en jämförelsevis liten minoritet kan uppbåda ett förvånansvärt stort oljud. Kring denna debatt har det konstaterats att förespråkarna av en friare alkohollagstiftning är betydligt mer högljudda än försvararna av den mer restriktiva linjen.

Alkohollagsrevideringen har fått en hel del medial synlighet. Undertecknad hade nöjet att vara med i debattprogrammet Obs (Yle Fem, 24.11). Nu senast i Slaget efter tolv (Yle Vega, 20.3) med temat ”Varför är alkoholpolitik så eldfängt?” medverkade Hbl:s reporter Sylvia Bjon, alkoholforskare Peter Eriksson samt riksdagsledamot Mats Nylund (sfp). Ordet leddes av Bettina Sågbom.

Det som är gemensamt för dessa offentliga debatter är att det är stört omöjligt att få förespråkare på plats för att försvara sin ståndpunkt. I Obs-programmet medverkade Kimmo Sasi (saml) och moderskapslediga Sari Multala (saml). Till saken hör att ingendera egentligen har något med saken att göra, annat än att de har en åsikt, vilket i och för sig bör respekteras. Men några beslutsfattare bemödar sig varken till radio eller tv. Riktiga fegisar alltså!

Några hastiga slutsatser

Antingen är beslutsfattarna så dåligt insatta i de faktiska skadeverkningarna att de inte kan eller vill uttala sig med risk om eller medvetna om att få på pälsen. Eller så är de rädda för att tappa röster och därmed fortsatt förtroende på Arkadiabacken. Till all lycka har nu 14 riksdagsledamöter valt att gå emot sitt (regerings)partis linje och öppet förespråkar att nuvarande lagförslag bör förkastas. Jag hoppas att detta öppnar vägen också för dem som ännu funderar eller ännu inte funderat, så att de kan prioritera nationens intresse framom marknadskrafternas.

Avslutningsvis vill jag kommentera och betona alkoholens särställning i Finland. Det handlar inte om något vanligt livsmedel och jag har svårt att se att det på något vis skulle vara en subjektiv rättighet att förorsaka sig själv och/eller andra alkoholrelaterade skador. Så länge som vi vet att alkoholkonsumtion medför mer skada än nytta, så är det beslutsfattarnas skyldighet att sköta regleringen så att skadeverkningarna minimeras. Det är i det närmaste fegt att som beslutsfattare undanbe sig detta ansvar.

Nämn något som helst annat område där beslutsfattare skulle vara beredda att offra hundratals liv per år?

Joonas Turtonen
Verksamhetsledare, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: