fi | sv | eng

Sari Sarkomaa: järjestöt uudistavat sotea joka päivä

09.03.2018, 12:05

Sote- ja maakuntauudistus on määrä saada käsiteltyä eduskunnassa kesäkuun aikana. Aikataulu on huolelliselle käsittelylle vaativa mutta mahdollinen. Listallani on useampi kysymys, joka on eduskuntakäsittelyssä läpivalaistava. Yksi sellainen on järjestöjen toimintamahdollisuudet. Ilman elinvoimaista ja monimuotoista järjestökenttää ei sote-uudistuksen tavoitteet toteudu. 

Ajatus on, että terveyden edistäminen olisi jatkossa kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Tässä onnistuminen on iso ponnistus ja vaatii julkisilta toimijoilta nykyistä parempaa kykyä ja ymmärrystä tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Maakunnan rahoituksessa hyvinvoinnin edistämiseen on esitetty osoitettavaksi noin prosentti vuodesta 2022 lähtien. Rahoitusmalli ja maakuntien sekä tietenkin myös kuntien kannusteet edistää terveyttä- ja hyvinvointia on uuteen soteen rakennettava huolella.

Kunnilla on tähän asti ollut merkittävä rooli järjestöjen toimintaedellytysten takaamisessa kuten tilojen ja avustusten kautta. Kunnat ovat tukeneet järjestöjen toimintaa kymmenillä miljoonilla euroilla. Se on ollut kustannusvaikuttavaa toimintaa. Keskimääräinen järjestöavustus on 600 euroa vuodessa.

Lakiin kirjattava maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa

Pidän välttämättömänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa lakiin kirjataan maakunnille samanlainen velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa kuin kunnilla on. Hallituksen pykäläesitys on jo eduskunnassa. Eduskunnassa on sote-lakihanketta käsitellessä varmistettava, että pykälät ja rahoitusmalli ovat sellaisia, että järjestöjen toimintaedellytykset ovat riittävät. Tulemme kuulemaan vielä laajasti järjestökenttää sosiaali-ja terveysvaliokunnassa.

Järjestöillä on Suomessa tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hyvän arjen rakentajina. Järjestöjen kautta ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan ja erilaisiin harrastuksiin. Järjestötoiminta lisää yhteiskunnallisia vaikuttamismahdollisuuksia myös niille kansalaisille, joiden ääni tulee muutoin heikosti kuulluksi.

Järjestöt ovat herkkiä havaitsemaan ruohonjuuritasolla ihmisten tarpeet ja ketteriä luomaan uusia tapoja auttaa ihmisiä. Ilman järjestöjä moni hyvinvointiyhteiskunnan osa olisi jäänyt keksimättä ja kehittymättä. Järjestöt ovat arkipäivän ahkeria sote-uudistajia. Ilman järjestöjä Suomi olisi monin tavoin erilainen eikä varmasti parempi. Järjestöt uudistavat sotea ihmisen parhaaksi joka päivä.

Iso uudistus on aina mittava mahdollisuus, mutta yhtälailla uudessa on aina riskejä. Järjestötoimintaan liittyvät riskit on määrätietoisesti taklattava. Kuvaava esimerkki järjestötyöhön voimasta on lastenhoitoapua. Jos kunnat lopettavat sote-järjestöjen avustamisen eikä maakunnilta tulisi avustuksia, tarkoittaisi se Uudellamaalla Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämän tilapäisen lastenhoitoavun loppumista. Sitä käyttää Uudellamaalla vuosittain 2 500 perhettä ja hoitotunteja välitetään perheisiin 40 000. Uudistuksen mittavien mahdollisuuksien hyödyntämisessä tarvitaan järjestöjen osaamista ja tiivistä yhteistyö koko sote-toimintakentän kesken. 

Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen on selkeästi kirjattu hallitusohjelmaan. Olin mukana hallitusneuvotteluissa korjaamassa eduskuntakaudella tavoitteeksi vahvistaa vertaistukea ja ihmisten osallisuutta. Tämä työ on tehtävä yhdessä. Palaute ja ajatukset ovat lämpimästi tervetulleita.

Sari Sarkomaa
helsinkiläinen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Eduskunnan Soste-verkoston puheenjohtaja


Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen -ryhmän jäsenet kirjoittavat ajankohtaisista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvistä asioista SOSTEn Hyvinvointi ja terveys -blogissa. Blogeja julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa.

Ryhmän tavoitteena on ylläpitää eduskunnassa keskustelua terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksilöön ja yhteiskuntaan kohdistuvista vaikutuksista sekä vaikuttaa eri tavoin siihen, että terveyden- ja hyvinvoinnin näkökulmat tulisivat entistä painokkaammin esille lainsäädäntötyössä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Lähipalvelut, lähiverkko ?

Nimi: taija härkki

Kauas tuntuvat karkaavan SOTEn langat. En löydä mistään tietoa palvelujen tulosta kansalaisten luokse. Lähipalvelut ja lähiverkot ovat ikääntyvässä yhteiskunnassamme tuiki tarpeellisia. Juuriko nyt kaikki häipyy kauas maakuntiin? Päätökset ehkä, tosin vaikea niitä on kovin paikallisiksi työstää jostain maakunnan pääkaupungista. Olihan ennen läänit ja pääkaupungit. Meiltä Turussa käytiin vain maanmittaustoimistosa. Turku ei kyllä tuntenut silloin hämeenkyröläisten mummujen tarpeita eikä tunne nytkään. Kovin huolestuneena seuraan sosiaalipalveluiden kohtaloa..

11.03.2018, 23:17