fi | sv | eng

Sokeriverosta luopuminen on kallis virhe

01.12.2016, 09:18

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys on pettynyt eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päätökseen puoltaa hallituksen esitystä makeisten ja jäätelön valmisteverosta luopumisesta. Makeisverosta luopuminen aiheuttaa noin 100 miljoonan euron tulovajeen valtion kassaan. Samalla sokerin liikakäyttö aiheuttaa satojen miljoonien kulut yhteiskunnalle.

”On vaikea ymmärtää miksi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa veropohjaa halutaan murentaa toimella, joka heikentää kansanterveyttä. Makeisverosta luopuminen on kallis virhe”, SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas linjaa.

SOSTE yhdessä useiden asiantuntijatahojen kanssa on kannattanut makeisveron korvaamista kansanterveysperusteisella sokeriverolla, jossa vero määräytyy lisätyn sokerin määrän mukaan. Koska veron peruste on kansanterveydellinen, se ei ole ristiriidassa EU:n kilpailusäännösten kanssa. Sokeriveroa kannatti myös eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta.

”Jos runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden verotusta kevennetään, menetetään tulot ja lisätään kustannuksia kansansairauksien hoidossa. Tämä yhtälö on kestämätön. Kansanterveysperusteisen sokeriveron käyttöönotto on yhteinen etu”, pääsihteeri Kiukas kommentoi.

Terveysperusteisia veroja kuudessa maassa

”Päätöksessään valtiovarainvaliokunta kertoo valtiovarainministeriön seuraavan mahdollisuuksia terveysperusteisen verotuksen käyttöönotosta. Erityisesti lasten terveys on tärkeä asia: sokeriveroa ei pidä haudata hallinnon sisälle”, pääsihteeri Kiukas sanoo.

Sokerivero ei ole suomalainen erityispiirre. Vastaavia kansanterveysperusteisia veroja on käytössä Euroopassa esimerkiksi Unkarissa, Norjassa, Tanskassa, Belgiassa, Latviassa ja Ranskassa.

”Ulkomaiset esimerkit osoittavat, että juridista estettä kansanterveysperusteiselle sokeriverolle ei ole. Suomalaisen sokeriveron toteutuksesta on tehty ns. sokeriverotyöryhmän laaja selvitys. Nyt tarvitsemme yhteistä tahtoa kansanterveyden edistämiseen”, pääsihteeri Kiukas summaa.

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi

Lue lisää

Viisi faktaa sokeriverosta