fi | sv | eng

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sokeriveron kannalla

18.10.2016, 16:08

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on kuullut asiantuntijoita ja käsitellyt hallituksen ehdotuksen makeisten ja jäätelön valmisteverosta luopumiseksi ja tullut päätöksessään terveyspoliittisesti myönteiseen tulokseen. Valiokunnan perustelut ovat yhteneväiset SOSTEn valiokunnalle antaman lausunnon kanssa.

Valtiovarainvaliokunnalle 18.10.2016 lähettämässään lausumassa sosiaali- ja teveysvaliokunta edellyttää, että hallitus käynnistää välittömästi säädösvalmistelun elintarvikkeiden terveysperusteisen valmisteverotuksen kehittämiseksi.

Perusteluissaan valiokunta on huolissaan lasten ja nuorten lihavuuden yleistymisestä ja valmisteverosta luopuminen lisäisi kulutusta juuri lasten ja nuorten keskuudessa. Nykyisin noin joka kymmenes leikki-ikäinen ja joka viides kouluikäinen lapsi on ylipainoinen tai lihava. Yleisesti väestön lihomisella nähdään olevan paitsi vakavia kansanterveydellisiä myös kasvavia kansantaloudellisia vaikutuksia.

Valiokunta toteaa, että terveysperusteisessa verossa veron määrä voidaan asettaa tuotteen sisältämän ravintoainepitoisuuden mukaan siten, että vero nousee haitallisen ravintoaineen määrän kasvaessa. Vero vaikuttaa tällöin hinnan kautta kuluttajien ostopäätöksiin sekä luo lisäkannustimia tuotekehitykselle terveellisempään suuntaan. Vero myös kohtelee eri tuoteryhmiä neutraalisti. Tämä varmistaisi Euroopan komission edellyttämän muutoksen tuotteiden samankaltaisesta kohtelusta.

Valiokunta katsoo, että terveysperusteisella verotuksella voidaan luoda lisäkannustimia tuotekehitykselle, joka tukee terveys- ja hyvinvointitavoitteita ja on samalla kansantaloudellisesti järkevää.

Valiokunnan mukaan valmisteverotuksen kehittäminen terveysperusteiseksi tulee aloittaa pikaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa terveysperusteinen vero on syytä kohdistaa sokerin määrään elintarvikkeissa.

Kansanterveyden eteen pitää nähdä vaivaa.

Päivi Nykyri
Erityisasiantuntija
SOSTE