fi | sv | eng

Sosiaalibarometri 2017: Palkkatukityöllistämiseen kannattaa panostaa

02.10.2017, 13:40

SOSTEn tuoreen Sosiaalibarometri 2017 -tutkimuksen (pdf) perusteella työ- ja elinkeinotoimistojen johtajat, TE-johtajat kannattavat työllisyyden edistämistä palkkatuella. TE-johdon mukaan palkkatuesta on hyötyä sekä työttömän työllistymiselle että hänen työelämävalmiuksilleen. Palkkatukityö on hyödyllistä niin pitkäaikaistyöttömille kuin nuorille ja maahanmuuttajataustaisille työttömille.

Parhaillaan kerätään nimiä kansalaisaloitteeseen, joka tavoittelee palkkatuen vahvistamista suomalaisessa työvoimapolitiikassa: sen määrää ja tasoa halutaan nostaa. Sosiaalibarometrin tuore tutkimustieto TE-palveluista vastaavien johtajien näkemyksistä tukee aloitteen tavoitteita.

Aloitteessa ehdotetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön asettamista palkkatukimäärärahojen aluekohtaisista ja talousarviovuoteen sidotuista kiintiöistä luovutaan. Lisäksi esitetään, että palkkatukikriteeristö sidotaan palkkatukitoiminnan sisältöön ja laatuun.

Vaikuttavaa tukea hyvinvoinnille ja työelämävalmiuksille

Sosiaalibarometriin vastanneista TE-johtajista lähes puolet, 47 prosenttia arvioi, että palkkatuki edistää tehokkaasti työttömien työllistymistä. Vain 15 prosenttia katsoi, että palkkatuki ei juuri edistä työllistymistä. TE-johtajien positiivinen arvio palkkatuen työllisyysvaikutuksista voimistui, kun kyseessä ovat nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työttömät.

Palkkatuen työllisyysvaikutusten lisäksi Sosiaalibarometrissa kysyttiin TE-johtajien arviota palkkatuen vaikutuksesta työttömän työelämävalmiuksiin ja niiden ylläpitämiseen. Tästä näkökulmasta 63 prosenttia TE-johtajista arvioi palkkatyön melko tai erittäin vaikuttavaksi toimenpiteeksi. Myönteinen arvio voimistui, kun asiaa kysyttiin nuorista, pitkäaikaistyöttömistä ja maahanmuuttajataustaisista työttömistä.

Järjestöt ovat työllistämisessä merkittävä kumppani

Kansalaisaloitteen tekijät ovat huolissaan järjestöjen mahdollisuudesta työllistää palkkatuella. Järjestöjen saama 100-prosenttinen palkkatuki 65-prosenttiseen työaikaan on nykykäytännön mukaan ennakoimaton, koska tuen määrä on sidottu kunkin toimintavuoden valtion budjettiin. Monilla alueilla järjestöjen 100-prosenttiset palkkatuet ovat loppuneet jo helmikuussa.

Järjestöt ovat merkittävä palkkatuella työllistäjä. Sosiaalibarometriin vastanneet TE-johtajat katsovat, että järjestöt ovat TE-toimelle tärkeä kumppani nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palveluita järjestettäessä. Heidän näkemyksensä mukaan yhteistyö järjestöjen kanssa toimii hyvin.

Ei leikkauksia vaan lisää rahaa

TE-johtajista 76 prosenttia on tyytyväinen järjestöyhteistyöhön pitkäaikaistyöttömien palveluissa, kun vastaava luku nuorten työttömien palveluissa on 70. Pitkäaikaistyöttömien palveluissa järjestöt ovat TE-johdon mieluisin yhteistyökumppani. Nuorten työttömien palveluissa järjestöt ovat toiseksi paras yhteistyökumppani kunnan nuorisotoimen jälkeen, taakse jäivät esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi, yritykset ja Kela.

SOSTE on esittänyt suosituksinaan (pdf) ensi vuoden talousarvion eduskuntakäsittelyyn, ettei esitettyjä palkkatukimäärärahan leikkauksia toteuteta. Sen sijaan SOSTE esittää, että järjestöille kohdennetaan lisää määrärahaa niin, että keskimäärin yhteensä 6 000 pitkäaikaistyötöntä voidaan pitää vuoden aikana järjestöissä työllistettynä.

Allekirjoita kansalaisaloite järjestöjen palkkatuen määrän ja tason nostamiseksi.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: