fi | sv | eng

SOSTE aloittaa yt-neuvottelut / SOSTE inleder samarbetsförhandlingar

19.01.2018, 11:00

SOSTE aloittaa yhteistoimintaneuvottelun. Työnantaja on tiedottanut asiasta henkilökuntaa ja henkilökunnnan edustajia torstaina 18.1.

Menettelyn taustalla on kulujen vähennystarve, joka johtuu SOSTEn avustusehdotuksessa esitetystä avustusmäärän merkittävästä pienentämisestä. Neuvottelut koskevat koko henkilökuntaa, mutta vähennystarve enintään yhdeksää henkilöä.

Yhteistoimintamenettelyneuvottelut alkavat 29.1. Työnantajan ja työntekijöiden edustajat neuvottelevat kaikista mahdollisista keinoista säästötavoitteen saavuttamiseksi. SOSTE tiedottaa jäsenyhteisöä ja sidosryhmiä prosessin kulusta sen edetessä.


SOSTE inleder samarbetsförhandlingar

SOSTE inleder samarbetsförhandlingar. Arbetsgivaren har idag torsdag 18.2018 informerat personalen och personalens representater om situationen.

Den bakomliggande orsaken är behovet av att dra ner på utgifterna. Detta beror på att enligt understödförslaget har det finansieringsstöd som föreslås tilldelas SOSTE minskat märkbart. Högst nio personer inom personalen berörs av förhandlingarna.

Samarbetsförhandlingarna börjas 29.1. Arbetsgivaren och arbetstagarens representanter kommmer att förhandla om alla möjliga lösningar och metoder för att nå sparmålet. SOSTE kommer under processens gång att informera medlemsorganisationerna och berörda parter om hur förhandlingarna framskrider.


Lisätietoja / Information

Vertti Kiukas
pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
040 592 4287, vertti.kiukas@soste.fi