fi | sv | eng

SOSTE hjälper sina medlemmar att bli bättre arbetsplatser

12.09.2017, 10:09

Lönearbete i organisationer har vissa särdrag som inte finns på andra arbetsplatser. De gäller exempelvis samarbete mellan anställda och frivilliga, verksamhetens allmännyttiga och ideella grund och förhållandet mellan den förtroendevalda och den operativa ledningen.

Organisationsbarometern 2016 visar att ledningen och de anställda har olika uppfattning om trivseln på arbetsplatserna: de anställdas syn var negativare. Det är ett resultat som tvingar oss att fästa mer avseende än hittills vid organisationerna som arbetsplatser. SOSTE hjälper sina medlemmar att utvecklas som arbetsplatser.

Projektet Arbetsliv 2020 handlar om att leta fram och sprida god arbetslivspraxis. SOSTE är en av aktörerna inom projektet. Har man i din organisation förbättrat arbetsklimatet, rekryteringen eller till exempel samarbetet mellan avlönade och frivilliga? Ta kontakt och berätta om vad ni har lyckats med i din organisation, även sådant som fortfarande pågår, så kan vi tillsammans utveckla och sprida framgångskoncept. På så vis ökar vi organisationernas insats och synlighet i arbetslivsutvecklingen i vårt land.

Också inom SOSTEs egna medlemstjänster vill vi hitta de bästa sätten att utveckla frivilligorganisationerna som arbetsplatser. Tjänsterna utformas efter medlemsorganisationernas behov och resurser: vi ordnar utbildning och workshops eller stöder utvecklingsarbetet i enskilda medlemsorganisationer.

I frågor som gäller projektet Arbetsliv 2020 eller överlag utveckling av arbetsplatsen kan SOSTEs medlemmar kontakta specialsakkunnig Vesa Salmi, vesa.salmi(at)soste.fi.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: