fi | sv | eng

SOSTE: Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio on vaikea toteuttaa

09.10.2017, 16:18

Uusi esitys valinnanvapausmallista on askel oikeaan suuntaan, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio on vaikea toteuttaa esitetyllä tavalla.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry pitää hyvänä, että hallituspuolueet ovat päässeet sopuun valinnanvapaudesta. Julkisuudessa esiintyneiden tietojen mukaan uudessa esityksessä on huomioitu perustuslakivaliokunnan kesäkuiset kannanotot ja siten lausunnoille tuleva valinnanvapausmalli on mennyt parempaan suuntaan.

Monet sosiaali- ja terveysjärjestöille tärkeät asiat, kuten yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen sekä julkisen toimijan ensisijaisuus palveluiden järjestäjänä ja tuottajana, on huomioitu uudessa esityksessä. Maakunnan päätösvaltaa on lisätty omien erityispiirteittensä huomioimisessa.

”Monituottajuutta hyödynnetään ja markkinoita avataan nyt hallitummin kuin aiemmassa esityksessä. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että palveluita on saatavilla eri puolilla maakuntia mahdollisimman yhdenvertaisesti", SOSTEn varapääsihteeri, johtaja Anne Knaapi korostaa.

Knaapin mukaan esityksen heikkous on se, että sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio on vaikea toteuttaa esitetyllä mallilla.

”Sote-keskukset eivät saa typistyä terveyskeskuksiksi, vaan niissä on pystyttävä vastaamaan myös vaikeasta elämäntilanteesta nouseviin palvelutarpeisiin. Integraatio on siten varmistettava muilla keinoilla: yhtenäisillä tietojärjestelmillä ja asiakassuunnitelmilla sekä kaikkien tuottajien sitoutumisella. Maakunnat ovat tässä paljon vartijoita.”

Vaikka esitetty malli on nyt aikaisempaan verrattuna yksinkertaisempi, tarvitaan valinnanvapausjärjestelmässä navigoimiseen edelleen asiantuntevaa palveluohjausta.

Knaapin mukaan asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien toimivuus tullaan punnitsemaan asiakaskokemuksilla. Tämä vaatii edelleen uupumatonta uudistustyötä toimeenpanovaiheessa.

Lisätietoja

Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 1942 518
Ulla Kiuru, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 744 0888

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: