fi | sv | eng

SOSTE tukee jäseniään työyhteisöjen kehittämisessä

11.09.2017, 13:17

Järjestöissä tehtävässä palkkatyössä on omanlaisiaan, muista työyhteisöistä eroavia piirteitä. Ne liittyvät esimerkiksi ammattilaisten ja vapaaehtoisten rinnakkainoloon, toiminnan yleishyödylliseen ja aatteelliseen perustaan sekä luottamusjohdon ja toimivan johdon suhteeseen.

Vuoden 2016 Järjestöbarometrin tuloksista käy ilmi, että johtajien ja työntekijöiden käsitykset työyhteisöjensä hyvinvoinnista poikkeavat toisistaan. Järjestötyöntekijät näkevät tilanteen huonompana kuin johtajansa. Tämä tulos pakottaa kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota järjestöihin työyhteisöinä. SOSTEn jäsenet saavat SOSTEsta tukea työyhteisöjen kehittämiseen.

Työelämä 2020 -hankkeessa etsitään ja levitetään hyviä työelämäkäytäntöjä. SOSTE on yksi hankkeen toimijoista. Onko järjestössäsi parannettu työilmapiiriä, rekrytointia, tai vaikkapa palkattujen ja vapaaehtoisten tekijöiden yhteistyötä? Ole yhteydessä ja kerro järjestösi onnistumisista, vaikka keskeneräisistäkin, niin kehitämme ja viemme niitä yhdessä eteenpäin. Näin lisäämme järjestöjen panosta ja näkyvyyttä suomalaisen työelämän kehittämisessä.

Myös SOSTEn omissa jäsenpalveluissa etsimme parhaita tapoja kehittää kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen työyhteisöjä. Palvelu muotoutuu jäsenjärjestöjen tarpeiden ja resurssien mukaan: järjestämme koulutuksia ja työpajoja tai tuemme yksittäisten jäsenyhdistysten kehittämistyötä.

SOSTEn jäsenet voivat olla Työelämä 2020 -hanketta tai työyhteisön kehittämistä koskevissa asioissa yhteydessä erityisasiantuntija Vesa Salmeen, vesa.salmi@soste.fi.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: