fi | sv | eng

SOSTE: Valinnanvapauslaki vaatii aikalisän ja lisävalmistelua

29.06.2017, 14:14

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys on tyytyväinen perustuslakivaliokunnan linjaukseen siitä, että maakuntien sote-palveluiden yhtiöittämisvelvollisuudesta on luovuttava.

Valiokunnan lausuma siitä, että valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa vaiheistamalla ”ajallisella, asiallisella ja alueellisella ulottuvuudella” vastaa SOSTEn näkemystä siitä, että valinnanvapaus tulee toteuttaa kuhunkin maakuntaan parhaiten sopivalla tavalla maakuntien itsensä tekemien päätösten mukaan, mutta valtakunnallisesti ohjaten.

”Joissain maakunnissa on jo luotu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi uusia, tehokkaampia ja uudistuksen tavoitteisiin tähtääviä toimintatapoja, joita ei tulisi romuttaa”, johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi toteaa.

Koko sote- ja maakuntauudistuksen sekä siihen sisältyvän valinnanvapauden toteuttamiseen on varattava riittävästi aikaa. Uudistukseen liittyvä valmistelu on tehtävä huolella. Muutoin palvelujen saatavuus ja laatu vaarantuvat.

SOSTEn arvion mukaan asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti voivat onnistuessaan parhaiten lisätä ihmisen vaikutusmahdollisuuksia ja itsemääräämisoikeutta omiin palveluihinsa. Asiakassetelien käyttö voi myös tapauskohtaisesti nopeuttaa hoitoon pääsyä. Maakunnilla tulee olla päätösvalta tuotantonsa organisoinnista ja asiakasseteleiden käytöstä alueelliset ja väestön erityispiirteet huomioiden. Asiakassetelien käyttöä varten tarvitaan tukea ja asiantuntevaa ohjausta, kuten koko valinnanvapausjärjestelmässä navigoimiseen.

Lisätietoja

johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 1942 518
erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 744 0888

Lue lisää

SOSTEn lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 13.6.2017

Järjestöjen yhteinen kannanotto: Järjestöjen auttamistyön edellytykset turvattava sote-uudistuksessa 22.6.2017

SOSTEn lausunto valinnanvapauslaista sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle 22.3.2017

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: