fi | sv | eng

SOSTEblogi: Sote-uudistuksen kohtalonhetket

08.12.2017, 13:59

Lausuntokierros hallituksen valinnanvapausesityksestä on parhaillaan käynnissä. SOSTE jätti oman, asiaa laajasti tarkastelevan lausuntonsa viime viikolla. Sen sisältö on kriittinen – ja syystäkin. Vaikka muutamat asiat olivat uudessa esityksessä menneet parempaan päin, suurimmaksi ihmetyksen kohteeksi muodostuivat asiakassetelit. Hallitus teki jokseenkin erikoisen liikkeen esittäessään asiakasseteleitä laajasti erikoissairaanhoitoon.

Suomen terveydenhuollon toimivimman osan avaaminen markkinoille tässä mittakaavassa ei ole järkevää asiakkaiden, palvelujärjestelmän toimivuuden, hyväksyttävyyden tai kustannusten hallinnan näkökulmasta. Kritiikki juuri tätä asiaa kohtaan tullee olemaan murskaava.

Mutta oli valinnanvapausesityksessä paljon muutakin kommentoitavaa. SOSTElle keskeisiksi teemoiksi voisi kiteyttää palveluiden saatavuuden turvaamisen, yhdenvertaisuuden, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation vahvistamisen sekä järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen tärkeyden.

Miten valita?

Valinnanvapauden toteutuminen tulee vaihtelemaan maakuntien välillä ja sisällä eli jo lähtökohtaisesti ihmiset eivät ole valintojen suhteen samalla viivalla. Kaiken lisäksi valintojen pohjaksi tarvittavat tiedot tuottajista ja palveluista puuttuvat.

Vaikka valinnanvapaus lisää ihmisten itsemääräämisoikeutta, valintojen tekeminen vaati osaamista ja kykyä hahmottaa palvelukokonaisuuksia. Paljon palveluita käyttäville asiakkaille järjestelmä on väistämättä monimutkainen. Heille olisikin nimettävä vastuutyöntekijä, joka huolehtisi heidän hoito- ja hoivaketjujen sujuvuudesta sekä neuvonnasta ja ohjauksesta.

Voi tietysti kysyä, että jos valinnanvapauden arvioidaan merkittävästi lisäävän palveluohjauksen tarvetta, pitäisikö asia korjata muuttamalla itse järjestelmää, ei lisäämällä ohjausta?

Mitä kävi integraatiolle?

Nykyistä parempi sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio oli yksi uudistuksen keskeisistä tavoitteista. Integraation toteutuminen jää kuitenkin ohueksi sote-keskusten typistyessä terveyskeskuksiksi. Keskukset toimivat paljon palveluita tarvitseville ihmisille lähinnä läpikulkupaikkoina maakunnan liikelaitoksen palvelujen pariin.

Integraation vahvistamiseksi sote-keskuksissa olisi oltava riittävä sosiaalialan ammatillinen panos. Käytännössä siis liikelaitoksen kiertävien sosiaalityöntekijöiden olisi oltava kokoaikaisia ja jatkuvasti läsnä sote-keskuksissa. Näin yhteen sovitettava työ tulisi pysyväksi osaksi sote-keskuksen rakennetta ja yhteisiä työkäytäntöjä.

Ei vieläkään vihreää valoa

Valinnanvapaus sopii parhaiten kertaluonteisiin ja satunnaisiin palvelutarpeisiin, mutta jos kyseessä on loppuelämän käyttötarve, asia on paljon mutkikkaampi. Vaikka valinnanvapauden alkuperäinen tavoite oli toinen, uudistuksesta näyttäisi tällä mallilla hyötyvän eniten terveet, koulutetut ja kasvukeskuksissa asuvat ihmiset. Toisin sanoen ne, joille on jo nyt tarjolla työterveyshuollon palveluita ja joilla on varaa käyttää yksityisiä palveluita.

Suurin voittaja – jos esitys menee tällaisenaan läpi – on kuitenkin ehdottomasti monikansallinen ja suuri yksityinen terveysyritys, joka tulee takomaan voittoa verovaroin kustannetusta palvelujärjestelmästä.

Jotta näin ei kävisi ja sote-uudistuksen kannatettavat tavoitteet olisivat saavutettavissa, esitystä on muutettava. Ennen kaikkea asiakassetelipykälät on valmisteltava uudelleen.

Kiire tulee, mutta tärkeintä on lopputulos.

Ulla Kiuru
erityisasiantuntija
sosiaali- ja terveyspolitiikka, sote-uudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö
@UllaKiuru

Lue lisää

SOSTEn lausunto valinnanvapausesityksestä (pdf)

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: