fi | sv | eng

Elinvoimaiset järjestöt

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä

04.12.2017, 09:36

Järjestöjä ei vielä täysin tunnisteta kuntien strategisina kumppaneina, vaikka mm. Tulevaisuuden kunta –visioissa yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa erottaa hyvin selviytyvät kunnat heikommin pärjäävistä. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa tuetaan kuntien ja järje...

Lue lisää >

Oikeusministeri Häkkänen: järjestöt tärkeässä roolissa sote- ja maakuntauudistuksessa

04.12.2017, 09:32

Laki asiakkaan valinnanvapaudesta on parasta aikaa lausunnolla. Toivon todella, että kuntien lausunnoissa aidosti keskitytään arvioimaan valinnanvapauden hyviä ja mahdollisia huonoja puolia sekä tekemään mahdollisia kehittämisehdotuksia. Ihmisten mahdollisuus vapaaseen valintaan ...

Lue lisää >

Järjestöt mukana muutoksessa

12.10.2017, 14:59

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa –avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä käynnistyi elokuun alussa. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistuksessa se...

Lue lisää >

SOSTEtalk!-blogi: Yhteistyöosaamisesta järjestön menestystekijä – neljä kysymystä yhteistyöstä

15.09.2017, 09:00

Hyvää elämää edistetään yhdessä, yhteistyöllä - mutta mitä yhteistyö oikein on? Yhteistyö on ollut yksi keskeisiä termejä pitkään, ja on selvää, että yhteistyötä tarvitaan myös jatkossa. Kun yhteistyön tavoitteeksi asetetaan hyvän elämän edistäminen, yhdessä, se saattaa auttaa me...

Lue lisää >

Kunnan kehittämisen valtti: kunta-järjestö-yhteistyö

07.09.2017, 13:41

Osallistuin SOSTEn edustajana 1.-3.9.2017 ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettyyn Maaseutuparlamenttiin Leppävirralla. Maaseutuparlamentti kokosi yhteen maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet toimijat eri puolilta Suomea – maaseudun asukkaat ja päättäjät, yhdistykset ja yrittäj...

Lue lisää >

Illusionernas organisation

27.06.2017, 09:00

Ett hälsosamt sätt att hålla fötterna på marken som ledare för en organisation inom det sociala området, är att läsa SOSTE Finlands social och Hälsa rf: s Organisationsbarometer. I den presenteras intressanta undersökningsresultat gällande organisation, personal och ledning inom ...

Lue lisää >

Vaikutusten arvioitavuuden arviointi – onko kaikki aina kaikkien arvioitavissa?

22.06.2017, 09:00

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa vuodelta 2007 käsiteltiin liikennejärjestelmän kehittämisen hyvinvointivaikutusten arviointia. Raportissa oli nostettu esiin vaikutusten arvioitavuuden arviointi. Tämä herätti minussa ajatuksia nykyiseen arviointikulttuuriimme liittye...

Lue lisää >

Arvot ja hyveet – eväitä järjestötyöhön

20.06.2017, 12:45

Hyveiden tutkija ja työyhteisökehittäjä Antti Kylläinen osallistuu omalla, Aristoteleen hyve-etiikkaan perustuvalla panoksellaan Työelämä 2020 -verkoston toimintaan. Toukokuussa me hankkeen toimijat kuulimme Työ- ja elinkeinoministeriössä Kylläisen esityksen aiheesta ja keskustel...

Lue lisää >

Järjestöillä monipuolista toimintaa köyhyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

26.05.2017, 08:00

SOSTE teki vuoden vaihteessa 2016-2017 kyselyn, jossa tiedustelimme jäsenjärjestöiltä esimerkkejä köyhyyden vähentämiseen pyrkivästä toiminnasta. 35 jäsentä kertoi köyhyyden vastaisesta toiminnastaan. Järjestöjen vastauksissa tulee ilmi, että ne pyrkivät yleisesti järjestämään o...

Lue lisää >

SOSTE ja Tukiyhdistys Karvinen testasivat: SROI:n kevytversiolla pääsee liikkeelle

25.04.2017, 15:55

Tukiyhdistys Karvinen ry tukee mielenterveyttä sekä edistää mielenterveyskuntoutujien ja heidän läheistensä elämänlaatua. SROI-menetelmällä selvitellään järjestöjen toiminnan taloudellisia vaikutuksia: kuinka monen euron arvosta saadaan vaikutuksia, kun toimintaan sijoitetaan yk...

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.