fi | sv | eng

Elinvoimaiset järjestöt

Sote-järjestöjen vapaaehtoistoiminta on erityistä, merkittävää ja mittavaa

21.02.2018, 12:38

Sosiaali- ja terveysjärjestöt muodostavat keskeisen kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan kentän Suomessa. Vuodesta 2006 toteutetuissa Järjestöbarometreissa on tarkasteltu sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoimintaa eri näkökulmista ja erilaisia tunnuslukuja tuottaen. Tämä ...

Lue lisää >

Järjestöillä on osaamista, jota tarvitaan juuri nyt

20.02.2018, 11:20

Väitän, että maakunta- ja sote-uudistuksen todellinen menestys konkretisoituu palvelunkäyttäjän ja ammattilaisen kohtaamisessa: Millainen palvelukokemus ihmiselle jäi? Kokiko hän, että hänen asiaansa suhtauduttiin vakavasti, tuli kuulluksi ja havaituksi ihmisenä? Ylittyikö odotuk...

Lue lisää >

Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

16.02.2018, 15:38

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu on loppusuoralla. Reformi myös muuttaa julkisen hallinnon dynamiikkaa, kun kuntien ja valtion rinnalle tulee uudet kansanvaltaiset toimijat eli maakunnat. Viime vaalikauden lopulla kaatuneen sote-mallin yksi raskaimmista puutt...

Lue lisää >

Demokrati och samarbete centrala för reformen

16.02.2018, 15:35

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformernas lagberedning är på slutrakan. Reformen förändrar också den offentliga förvaltningens dynamik i och med att nya, demokratiska aktörer (dvs. landskapen) sällar sig till kommunerna och staten. Enligt grundlagsutskottet var bristen p...

Lue lisää >

Järjestöt Satasoten ytimessä

15.02.2018, 13:49

Järjestöt on otettu mukaan Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun poikkeuksellisen hyvin. Mukaan ottamisella tarkoitan niin järjestöjen asiantuntemuksen arvostamista, varsin avointa nimityspolitiikkaa työryhmiä perustettaessa kuin aitoa vastuun antamistakin uudistuk...

Lue lisää >

Estääkö kehittämistyön rahoitusmalli todelliset innovaatiot?

06.02.2018, 10:00

Nopeasti muuttuva maailma haastaa järjestöt reagoimaan nopeasti yhteiskunnan signaaleihin. Se haastaa järjestöt kehittämään toimintojaan aktiivisesti ja kuuntelemaan asiakkaitaan herkällä korvalla. Nykyään kun järjestö havaitsee kehittämiskohteen, kestää kuitenkin kuukausia, ell...

Lue lisää >

Landskapsreformen utmanar också organisationernas ledning

30.01.2018, 11:39

Enligt SOSTE:s Finlands social- och hälsas direktör Anne Knaapi har organisationerna nu världens chans att gå med i ett omfattande samarbete för att bygga upp de nya landskapen. Knaapi talade idag till organisationernas verksamhetsledare på det traditionsenliga Organisationsledni...

Lue lisää >

Miten käy järjestöjen toiminta-avustuksille sotessa?

18.01.2018, 13:14

Järjestöbarometrin 2016 mukaan paikallisen sosiaali- ja terveysyhdistyksen vuosibudjetti on noin 6 400 euroa, josta keskimäärin 700 euroa tulee kunnalta toiminta-avustuksena. Järjestöjen kunnilta saamat avustukset ovat merkittäviä kokonaisbudjettia ajatellen. Toiminta-avustukset ...

Lue lisää >

Järjestöbarometri 2018 tarjoaa ajankohtaiskuvan sote-järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista

18.01.2018, 08:46

Järjestöbarometri 2018 kokoaa jälleen tietoa järjestöjen toiminnan, toimintaedellytysten ja toimintaympäristön tilanteesta sekä kehityksestä. Barometrin kyselyt ovat parhaillaan käynnissä ja niiden vastaajina ovat valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden paikall...

Lue lisää >

Make evaluation great again - kokemuksia ja ajatuksia AEA:n arviointikonferenssista

28.12.2017, 15:20

Osallistuin 7.-12.11.2017 pidettyyn American Evaluation Associationin (AEA) arviointikonferenssiin Washingtonissa. Olen aiemmin osallistunut Euroopan arviointiyhdistyksen (EES) konferensseihin, mutta en ollut aiemmin käynyt tässä arvioinnin kehittämisen näkökulmasta suurimmassa t...

Lue lisää >

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.