fi | sv | eng

Hyvinvointi on kunnan vetovoimatekijä

12.04.2017, 15:12

Kuntavaalien lopulliset tulokset vahvistetaan tänään ja 8999 valtuutettua saa kesäkuun alussa voimaan astuvan valtakirjansa. Vaalikeskustelussa harva jaksoi muistaa, että kunta on jatkossakin keskeinen toimija hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, lakisääteisesti.

Kun sote-palvelut tulevan valtuustokauden aikana kaikella todennäköisyydellä poistuvat kunnan repertuaarista, korostuu kunnan rooli yhteistyön tekijänä moneen suuntaan. Ja kun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä halutaan tuloksia, Terveys kaikissa politiikoissa -ajattelu tulee välttämättömäksi. Tämä vaatii selkeän valtuustotason strategisen päätöksen ja kunnan ylimmän johdon sitoutumisen paitsi juhlapuheissa myös budjettikirjaa laadittaessa.

Kuntaan jäävä sivistystoimi kouluineen, liikuntoineen ja nuorisotöineen sekä kaavoitus ovat keskeisiä toimijoita hyvinvointikuntaa luotaessa. Suomalainen toimintakulttuuri niin valtion kuin kuntien tasolla on kuitenkin edelleen valitettavan laajasti siiloutunut ja jokainen katsoo vain omaa ruutuaan. Naapuria vilkuillaan usein vain silloin, kun mieleen tulee siirtää kustannuksia sinne. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähtökohta ei välttämättä ole kaikille toimijoille kirkas. Se vaatii konkreettista suunnittelua, tavoitteenasettelua ja vahvaa johtamista. Sitä tarvitaan erityisesti kunnan ja maakunnan yhdyspinnalla.

Suuri osa terveyden edistämisestä on ollut vapaaehtoisuuteen ja osin palkkatyöhön perustuvien järjestöjen vastuulla. Järjestöjen rooli käytännön työssä varmasti kasvaa, kun sote-palveluihin kytköksissä ollut henkilöstö kunnista katoaa. Tulevissa maakunnallisissa järjestösote-hankkeissa onkin luotava jokaiseen maakuntaan hallinnollinen ja poliittinen tahtotila järjestöjen työn tukemisen jatkamiselle. Viimekädessä tästä päätetään tulevissa kuntien valtuusoissa ja suurempien toimintojen osalta varmasti osin myös maakunnissa.

Pelkistäen voisi sanoa, että tulevat valtuutetut ratkaisevat myös paikallistason sote-järjestötoiminnan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Siksi SOSTElle oli suuri yllätys ja pettymys, kuinka harva jäsenistämme oli selvillä omien aktiiviensa ehdokkuudesta vaaleissa. Jatkossa sote-järjestötaustaiset valtuutetut on verkotettava keskenään aiempaa paremmin.

Vertti Kiukas
pääsihteeri, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.