fi | sv | eng

Illusionernas organisation

27.06.2017, 09:00

Ett hälsosamt sätt att hålla fötterna på marken som ledare för en organisation inom det sociala området, är att läsa SOSTE Finlands social och Hälsa rf: s Organisationsbarometer. I den presenteras intressanta undersökningsresultat gällande organisation, personal och ledning inom social- och hälsoorganisationer, och resultaten jämförs med undersökningar gjorda inom den offentliga och den privata sektorn.

Social- och hälsoorganisationerna skiljer sig på flera sätt från den offentliga och den privata sektorn. Organisationerna har lägre hierarkiska strukturer, och personalen har större möjlighet att påverka planeringen och genomförandet av sitt eget arbete. Dessutom är möjligheterna att delta i utbildning under arbetstid bättre. Ändå upplever personalen i social- och hälsoorganisationer välbefinnandet på arbetsplatsen, arbetsatmosfären och ledarskapet sämre än vad personalen gör inom den offentliga och den privata sektorn. En intressant aspekt i det här är, att då ledningen och personalen skulle poängsätta fyra centrala dimensioner med tanke på arbetsplatsen, gav ledningen genomgående klart högre vitsord än personalen. Ledningen hade alltså en klart positivare syn på organisationens arbetsglädje, förtroende och samarbete, rättvisa, entusiasm och ledarskap, än vad personalen hade. Vad kan orsaken vara till det här? Dryga 60% av alla ledare inom social- och hälsoorganisationer har i sina tidigare arbetsförhållanden jobbat inom tredje sektorn endera som ledare eller sakkunniga. Med andra ord finns det ett stort antal personer i organisationernas ledning som innehaft både rollen som ledare och som arbetstagare. Blir alltså synen på organisationen som arbetsplats positivare då rollen i organisationen ändras? Beror det i så fall på att ledaren mentalt småningom fjärmas från de övriga i organisationen, och plötsligt befinner sig i en bubbla, där arbetsplatsen ser bättre ut än vad den i verkligheten är?

Enligt många källor inom ledarskapsforskning är optimism ett av de viktigaste karaktärsdragen hos goda ledare. Det här kan naturligtvis vara en orsak till skillnaderna i hur de ovannämnda centrala dimensionerna upplevs bland ledare respektive personal, men varför är skillnaderna så stora? I dagens läge finns det enkla sätt att regelbundet genom webbenkäter mäta personalens syn på dessa centrala egenskaper för en bra arbetsplats, men ofta blir enkäter ogjorda eller resultaten av dem outnyttjade i organisationens utvecklingsarbete p.g.a. tidsbrist. På lång sikt vore den tiden ändå väl använd, eftersom identifiering av den egna organisationens svagheter kan ge de verktyg som behövs för att höja organisationens profil som en attraktiv arbetsgivare som lockar till sig de bästa inom branschen.

Matthias Jakobsson
verksamhetsledare, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.