fi | sv | eng

Kunnan kehittämisen valtti: kunta-järjestö-yhteistyö

07.09.2017, 13:41

Osallistuin SOSTEn edustajana 1.-3.9.2017 ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettyyn Maaseutuparlamenttiin Leppävirralla. Maaseutuparlamentti kokosi yhteen maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet toimijat eri puolilta Suomea – maaseudun asukkaat ja päättäjät, yhdistykset ja yrittäjät, tutkijat, kehittäjät ja rahoittajat kylistä kaupunkeihin. Maaseutuparlamentti oli Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn voimanponnistus, ja hieno sellainen olikin. SOSTE on mukana Maaseutupolitiikan neuvostossa.

Mallia Oulusta ja Enontekiöltä

Maaseutuparlamentissa haastoimme SOSTEn ja Punaisen Ristin  Pärjätään Yhdessä -hankkeen yhteisessä työpajassa osallistujat miettimään kunta-järjestöyhteistyön odotuksia niin kuntien kuin järjestöjenkin näkökulmasta.

Järjestöammattilaisista, järjestöjen vapaaehtoisista, kuntien virkamiehistä ja päättäjistä koostuvat osallistujat haastettiin keskusteluun esittelemällä kaksi hyvää kokemusta järjestöyhteistyöstä; Oulun kaupungin ja järjestöjen toimintamalli Kokemustiedon kerääminen kunnan hyvinvointikertomukseen ja Enontekiön ja järjestöjen yhteistyöasiakirja kunta-järjestöyhteistyöstä, jossa sovitaan mm. järjestöavustuksista, kunnan tilojen käytöstä ja yhteismarkkinoinnista. Enontekiöllä järjestöt nähdään selkeästi elinvoimatekijänä Nämä kaksi kunta-järjestöyhteistyö toimintamallia Oulusta ja Enontekiöltä ovat pitkäjänteisen hankeyhteistyön tuloksia.

Kuntien toive: selkeyttä ja suunnitelmallisuutta

Kuntien puolelta viesti keskusteluun oli, että olkaa aktiivisia! Kertokaa, mitä järjestöissä on tekeillä ja millaisia tavoitteita ja odotuksia kuntia kohtaan teillä on. Ideoita saa esittää, kunhan ne ovat konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia. Valmiita ollaan auttamaan, jos tiedetään selkeästi, mitä järjestöt tarvitsevat.

Järjestöjen suunnitelmallisuutta ja keskinäistä yhteistyötä arvostetaan kunnassa, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Järjestöjen yhteinen rintama ja mahdollinen rakenne edistäisivät sitä, että yhteisistä pelisäännöistä saataisiin helpommin sovittua. Pohjois-Karjalassa toimivat paikalliset järjestöneuvottelukunnat Paikallis-Janet ja Tampereella toimiva Järjestöedustamo ovat hyvä ratkaisu kuntien ja järjestöjen väliseen vuoropuheluun.

Järjestöjen toiveet: vaikuttamismahdollisuuksia ja yksi luukku

Järjestöt toivat selvästi esille, että he toivovat kunnilta vaikuttamisen mahdollisuuksia, yhteisiä foorumeita. Kuntien järjestötapaamisten jälkeen pitäisi olla selkeä näkymä siihen, että kuuleminen on otettu vakavasti ja johtaa toimenpiteisiin. Avarakatseisuutta erilaisia järjestöjä kohtaan toivottiin myös. Virkamiesten asenteet herättivät keskustelua – mitä jos se pienen kunnan järjestöasioista vastaava onkin itsepäinen änkyrä? Tällaisistakin tilanteista oli kokemusta, ja niistä oli selvitty.

Järjestöjä helpottaisi myös ns. yhden luukun periaate– on tärkeää tietää, kehen kunnassa ollaan yhteydessä, kun järjestöasioista neuvotellaan. SOSTE onkin esittänyt kuntavaalitavoitteissaan 2017, että jokaiseen kuntaan tulisi nimetä järjestökoordinaattori. Tehtävää voi hoitaa esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori. Kuntien järjestökoordinaattoreita löytyikin työpajan osallistujien keskusteluissa mm. Lapista ja Loimaalta.

Helposti toteuttavia toiveita, jos tahtoa löytyy

Kaiken kaikkiaan järjestöjen toiveet kuntia kohtaan ovat maltillisia, helposti toteuttavia yhtälöitä, kunhan tahtoa ja intoa löytyy. Myös vähemmistönä olleet kuntien edustajat olivat yksimielisiä siitä, että kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö on ehdottomasti kunnan kehittämisen valtti. Sen osoitti tämäkin työpaja, jossa viimeiset henkilöt poistuivat työpajasta vasta siinä vaiheessa, kun vahtimestari ilmoitti sammuttavansa valot ja lukitsevansa ovet. Savossa kun oltiin, niin jutusta ei meinannut tulla loppua.

Kehittämistyö ja keskustelu jatkuvat kunnissa ja järjestöissä, SOSTEn toimesta seuraava kerran 3.-4.10.2017 Oulussa järjestettävässä SOSTEtalk!-tapahtumassa. Tutustu kunta-järjestö-yhteistyöhön Innokylässä ja lue lisää SOSTEn verkkopalvelusta.

SOSTE

Marjo Riitta Tervonen
erityisasiantuntija, järjestö-kunta-yhteistyö

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.