fi | sv | eng

Toimiva rahankeräyskäytäntö turvaa kansalaistoimintaa

19.02.2015, 08:56

VAALIT 2015

sisäministeri Päivi Räsänen, puheenjohtaja, Kristillisdemokraatit

Aktiivinen kansalaistoiminta on keskeinen osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Kansalaisyhteiskunnan, lähimmäisyyden ja vapaaehtoistoiminnan arvo nousee entisestään taloudellisesti tiukkana aikana, mutta hyvässäkään taloudellisessa tilanteessa viranomaiset eivät voi vastata hyvinvoinnista ilman kansalaistoiminnan tukea. Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee mahdollisuuden kokea osallisuutta ja kuulumista johonkin yhteisöön. Hyvinvointi syntyy pohjimmiltaan ihmisten luontaisissa sosiaalisissa verkostoissa, ennen muuta perheessä ja kansalaisyhteiskunnassa julkisen sektorin ja viranomaistoiminnan tukemana.

Kansalaistoiminnan rahoituksessa on keskeinen merkitys toimivalla rahankeräyslailla ja suomalaisella rahapelimonopolilla. Kuluneella hallituskaudella rahankeräyslakia on uudistettu tavoitteena kolmannen sektorin rahoituksen turvaaminen. Rahapelimonopolin tulevaisuuden toteutusmallia arvioidaan parhaillaan.

Esitin viime kesäkuun minihallitusneuvotteluissa hallituksen toimintasuunnitelmaan rahankeräysten vapauttamista raskaasta lupamenettelystä. Kirjaukseksi tuli: "Käynnistetään lainsäädäntöhanke, jonka myötä rahankeräykset vapautetaan nykyisenkaltaisesta lupamenettelystä vastaamaan nykypäivän toimintaympäristöä."

"Järjestöjen tulee voida reagoida nopeasti muuttuviin rahoitustarpeisiin ja uusia joustavasti keräystapojaan."

Uudet verkkopohjaiset rahankeräysmuodot kehittyvät nopealla tahdilla. Järjestöjen tulee voida reagoida nopeasti muuttuviin rahoitustarpeisiin ja uusia joustavasti keräystapojaan. Maailmalla yksi voimakkaimmista rahankeräyksen kehityssuunnista on erilaiset joukkorahoituksen tyyppiset keräyshankkeet. Nykyinen järjestelmämme ei pysy näiden kehityssuuntausten mukana.

Sisäministeriössä valmisteltiin syyskaudella nopealla aikataululla luonnos täysin uudenlaiseksi laiksi, jolla siirryttäisiin lupamenettelystä ilmoituksenvaraiseen menettelyyn ja kerääjän ja käyttötarkoituksen yleishyödyllisyydestä luovuttaisiin. Rahankeräysten luotettavuuden turvaamiseksi perustettaisiin rahankeräyksiä varten rekisteri, josta kuka tahansa voisi tarkistaa keräyksen oleellisimmat tiedot. Toimeenpanijan ilmoitukseen pohjautuva malli keventäisi sääntelyä ja tarjoaisi samalla rekisteröitymisvelvollisuuden kautta mahdollisuuden yleisen luottamuksen säilyttämiseen.

Kiireellisestä aikataulusta huolimatta luonnos lähetettiin lausuntokierrokselle, jotta valmistelussa voitaisiin ottaa huomioon kansalaistoimijoiden näkemykset. Lausuntokierroksen aikana ja saadun palautteen perusteella todettiin, että rahankeräysten luotettavuus ja kohdentuminen lailliseen toimintaan edellyttävät vielä lain jatkovalmistelua. Uudistuksen siirtyminen on harmillista, mutta luotan sen toteutumiseen ensi kaudella. Hankkeella on liittymäpinta hallituksen ja opposition yhteiseen tavoitteeseen purkaa turhaa sääntelyä.

Parhaillaan valmistellaan ehdotusta suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Tavoitteena on yksinoikeusjärjestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen. Yksinoikeusjärjestelmä turvaa parhaalla mahdollisella tavalla rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan, estää peleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentää rahapelaamiseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Selvityksen lähtökohtana on, että rahapelituottojen käyttötarkoitukset ja jakosuhteet säilytetään nykyisellään. Huoli siitä, että mahdollinen muutos rahapeliyhteisöiden määrässä vaarantaa kansalaistoiminnalle tärkeän rahallisen tuen, on turha.

Vaalien alla SOSTE on haastanut eduskuntapuolueet pienimmästä suurimpaan kertomaan omat näkemyksensä hyvinvoinnista. Nyt on vuorossa Päivi Räsänen, Kristillisdemokraatit.

Saa kommentoida!

Lue Lisää

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.