fi | sv | eng

Kuntavaaleihin kaivataan osaavia tulisieluja

24.02.2017, 14:23

Kuntia ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ihmisten hyvinvointi. Siksi yhteistyön pitäisi olla itsestään selvää.  Edes kaikkein selvin asia ei kuitenkaan tapahdu itsestään.


Sekä valtuustoihin että järjestöihin tarvitaan osaavia tulisieluja. Ihmisiä jotka rakentavat tulevaisuuden hyvinvointikunnan ja toimivat lähtökohdat kansalaistoiminnalle.


Käynnissä oleva maakuntauudistus on sysännyt kuntakentän mannerlaatat liikkeelle. Edessä on historiallinen muutos, jonka yhteydessä esimerkiksi järjestöille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakuntien hoidettavaksi. Muutos herättää epävarmuutta. Uutta kuntaa ja siihen vaikuttamista on hankala ajatella. Optimisti ja pessimisti näkevät tämän epävarmuuden eri tavoin. Siinä missä pessimisti passivoituu, optimisti näkee ainutlaatuisen mahdollisuuden.

Murroskohta on järjestölle ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa

Osaava tulisielu ymmärtää tämän. Kuntapäättäjien luutuneet näkemykset eivät enää toimi ja tilalle tarvitaan uusia ajatuksia. Järjestöjen näkemyksiä kuunnellaan tavallista tarkemmin. Vaikka sote-palveluiden järjestäminen siirtyy suuremmille maakunnan hartioille, kuntiin jää päävastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Tämä on asia jonka me järjestöissä osaamme. Hyvinvointiin liittyvä viisaus ei asu valtuustossa, se löytyy kansalaisyhteiskunnasta. Meidän oikeutemme ja velvollisuutemme on kertoa miltä tulevaisuuden hyvinvointikunnan tulee näyttää. Uudessa tilanteessa saa soveltaa ja ideoida uutta.

Muutos koskee kuntien lisäksi järjestöjä. Tuoreen Järjestöbarometrin tulosten mukaan 80 prosenttia SOSTEn isoista jäsenjärjestöissä on sitä mieltä, että järjestön toiminta tulee muuttumaan paljon seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osana muutosta ajoittain herää pelko siitä, että julkisen vallan tehtäviä siirretään kansalaisyhteiskunnan hoidettavaksi. Kansalaisjärjestöissä on voimaa, mutta toiminta ei toteudu itsestään. Vapaaehtoisten lisäksi järjestöt tarvitsevat kunnan tukea. Useassa kunnassa järjestöavustukset ovat laskeneet ja samalla esimerkiksi kunnan perimät toimitilakulut ovat nousseet. Kuntapäättäjiä tulee muistuttaa siitä, että myös auttajia täytyy tukea.

Sote-järjestöt ovat erinomaisia kuntavaikuttajia

Usein parhaimmillaan vaikuttamistyötä tehdään niin, että koko asiaa ei ajatella. Vaikuttaminen on erilaisia arkisia tekoja tapaamisia ja kirjoituksia. Siksi vaikuttamista ei kannata sitoa vaalien alusaikaan. Onnistunut vaikuttaminen kestää koko valtuustokauden ja vaalit toimivat vaan välietappina.

Onnistunut vaikuttaminen edellyttää myös omien vahvuuksien tunnistamista. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä, niissä toimii 500 000 vapaaehtoista ja 260 000 vertaistukijaa. Erään järjestön toiminnanjohtaja päätti puheenvuoronsa sanomalla ”järjestöt eivät tarvitse kuntia, vaan kunnat tarvitsevat järjestöjä”. Tämä on hyvä kiteytys. Ilman kansalaisyhteiskuntaa kunta on pelkkä hallintorakenne, ja sellainen ei itsehallintoa ansaitse. Muistetaan tämä ja ollaan ylpeitä toiminnastamme!

SOSTEn kuntavaalisivuihin voi tutustua osoitteessa www.soste.fi/vaalit.

Timo Lehtinen
johtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.