fi | sv | eng

SOSTEtalk!-blogi: Yhteistyöosaamisesta järjestön menestystekijä – neljä kysymystä yhteistyöstä

15.09.2017, 09:00

Hyvää elämää edistetään yhdessä, yhteistyöllä - mutta mitä yhteistyö oikein on? Yhteistyö on ollut yksi keskeisiä termejä pitkään, ja on selvää, että yhteistyötä tarvitaan myös jatkossa. Kun yhteistyön tavoitteeksi asetetaan hyvän elämän edistäminen, yhdessä, se saattaa auttaa meitä ymmärtämään yhteistyötä uudella tavalla. Onnistuaksemme yhteistyössä on kuitenkin pysähdyttävä oikeiden kysymysten äärelle.

Tulemme lisäämään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Otsikon mukainen lause kuuluu lähes jokaisessa toiminnan suunnittelupalaverissa ja toimintasuunnitelmissa. Jotta yhteistyöstä saataisiin mahdollisimman paljon irti sekä tekijöiden että kohteen näkökulmasta, nostan neljä kysymystä pohdittavaksi.

1. Mitä ymmärrämme yhteistyöllä?

Peter & Mantz (2007) ovat määritelleet yhteistyön toiminnaksi, johon emme yksin kykene.  Yksinkertainen määritelmä on myös: ”työ, jota tehdään yhdessä.” Yhteistyö voi olla yhteisiä resursseja (rahaa, tiloja, välineitä), tiedonjakamista, materiaaleja, viestintää, yhteispalkkauksia, tapahtumia. Yhteistyö voi olla sekä yhdessä tekemistä että selkeää työnjakoa. Yhteistyötä voi tapahtua samassa paikassa tai hajautettuna, maantieteellisten etäisyyksien ollessa pitkiäkin. Yhteistyötä tehdään organisaatiotasolla, mutta sen toteutuksesta vastaavat aina ihmiset. Pidän kysymyksistä. Siksi, kun joku sanoo haluavansa lisää yhteistyötä, kysy, mitä hän sillä tarkoittaa.

2. Mihin tarvitsemme yhteistyötä?

Koska yhteistyö vie resursseja, on säännöllisesti kysyttävä: Mihin me tarvitsemme yhteistyötä? Kysymys on esitettävä sekä yleisesti järjestön toimintaa suunniteltaessa, yksittäisten projektien kohdalla – ja myös jokaisen olemassa olevan yhteistyön osalta. Jos yhteistyö vie enemmän kuin tuo, tai pitkään toiminut yhteistyö on muuttunut mukavaksi yhdessä tekemiseksi, onko se tarpeellista? Mitä voimme tehdä itse? Mitä ei kannata tehdä itse? Tekeekö joku jo tämän paremmin? Kun järjestö määrittelee yhteistyön tarpeet, vaatimukset ja hyödyt suhteessa omiin tavoitteisiin, pystytään tekemistä johtamaan, arvioimaan ja kehittämään tuloksellisemmaksi. Joskus yhteistyölle on uskallettava sanoa ei ja tarvittaessa uskallettava se päättää. Niin, ja se että ”rahoittaja vaatii yhteistyötä” on aika kulunut lause.

3. Mikä on yhteistyön tavoite?

Mitä yhteistyöllä halutaan saada aikaan, ratkaista, kehittää tai muuttaa? Mihin se vaikuttaa ja miten? Tämä keskustelu on ehdottoman tarpeellinen yhteistyötahojen kanssa käytäväksi. Mitä me tällä tavoittelemme, mikä on lopputulos ja vaikutukset? Nopeasti ja pitkällä tähtäimellä? Miten yhteistyön tekemistä ja tuloksia seurataan, arvioidaan ja kehitetään? Samalla on kysyttävä nämä kysymykset suhteessa omaan järjestöön.  Tavoitteen ollessa selvä ihmisten on helpompi toteuttaa yhteistyötä ja motivoitua sen tekemiseen.

4. Millaista yhteistyöosaamista tarvitsemme?

Yhteistyöosaaminen tulee olemaan yksi elinvoimaisen järjestön menestystekijä. Siihen vaikuttavat resurssien muutokset, tavoitteiden, vaatimusten ja odotusten lisääntyminen, toimintojen selkeyttämisen tarve sekä monet muut syyt. Oppiva, kehittävä ja tuloksellinen yhteistyö ei tule itsestään. Tavoitteellisella ja osaavalla yhteistyön tekemisen sisäisellä johtamisella varmistetaan niin oman järjestön onnistuminen, resurssien järkevä kohdentaminen ja tehdään työtä, jonka seurauksena hyvinvointi lisääntyy.  Siksi tänään kannattaa pysähtyä miettimään, millaista yhteistyöosaamista tarvitsemme huomenna.

Sirpa Korkatti
järjestöjen toiminnan kehittäjä, uudistaja ja valmentaja
twitter: @SipiKoo


SOSTEtalk!issa kuullaan kokemuksia, ideoita ja esimerkkejä erilaisista yhteistyön toteutuksen tavoista ja tuloksista järjestösektorilla. Sirpa Korkatti moderoi SOSTEtalk! Oppimistilaa: Elinvoimaa yhteistyöhön, kehittämiseen ja uudistuksiin. Oppimistilassa on esillä mm. uuden yhteistyön käynnistäminen ja yhdistysten välinen yhteistyö. Kiinnostavien esimerkkien lisäksi luvassa on värikkäitä keskusteluita, rohkeita kysymyksiä ja uusia oivalluksia!

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.