fi | sv | eng

Veikkausvoittovaroilla myös terveyttä ja hyvinvointia

01.11.2016, 11:00

Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen etenee poliittisen yksimielisyyden vallitessa eduskunnassa. Parhaillaan on käynnissä vaihe, jossa eri valiokunnat antavat hallintovaliokunnalle lausuntonsa oman järjestökenttänsä näkökulmasta. Hallintovaliokunta antanee asiasta mietintönsä tulevan kuun vaihteessa ja presidentin nimen pitäisi päätyä lakiin niin, että se astuu voimaan suunnitellusti vuoden vaihtuessa. Sitten myös me sote-järjestötoimijat ryhdymme käyttämään veikkausvoittovaroja sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

SOSTE on lausunut rahapelifuusiosta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle viimeksi lokakussa. Suuria muutoksia kevään kannanottoihimme ei ole tullut, kipupisteet ovat ennallaan ja vääntö järjestöjen osallisuudesta jatkuu STM:n kanssa.

Media ei prosessista juuri ole kiinnostunut. Uutiskynnyksen ovat ylittäneet lähinnä uuden toimitusjohtajan palkka ja nyt tuoreeltaan STM:öön siirtyvän avustusosaston ylimenokauden kysymykset. Kunhan uusi Veikkaus saa hallituksensa, media saattaa taas kiinnostua. Suuret kysymykset, kuten uuden Veikkauksen kyky ehkäistä pelihaittoja tai kanavoida ulkomaisiin verokeitaisiin katoavia pelieuroja takaisin Suomeen ja edelleen järjestöille eivät juuri ole kiinnostaneet.

Suuri kysymys on RAY:n kuluvan vuoden tuotto ja eräät rahastoidut erät – kaikkiaan pitkälti yli 400 miljoonaa euroa. Ne on jo sovittu käytettäväksi tulevan kymmenen vuoden aikana sote-järjestöjen ja veteraanien tukemiseen. Tarkempien suunnitelmien ja päätösten osalta käydään vielä neuvotteluja ja kulisseissa tehdään tällä hetkellä kovasti töitä.

SOSTEn hallitus on ilmaissut oman kantansa siitä, mihin jakamattomat varat tulisi käyttää. Keskeistä on rakentaa tulevan vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä ja toisaalta luoda mahdollisuuksia tiiviimmälle järjestöyhteistyölle – tehdä investointeja, joista on hyötyä kymmenvuotisen siirtymäkauden jälkeenkin. Tämä on olennaista tulevaa sote-uudistustakin silmällä pitäen. Myös muihin yhteiskuntamme muutoksiin kuten maahanmuuttoon tai ikääntymiseen vastaaminen on tärkeää. Jäsenistömme antoi syksyllä tehdyssä kyselyssä vahvan tukensa näille linjauksille.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila on ajatuksemme jo kuullut ja toivottavasti keskustelu jatkuu pikaisesti. Olisi hienoa, jos ensimmäiset päätökset voitaisiin tehdä Suomi 100 -teeman alla ensi keväänä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
pääsihteeri
Vertti Kiukas

SOSTEblogi

Keskustele ja kehitä järjestötyötä sekä hyvinvointia yhdessä!

Teemoissa keskustellaan SOSTElle tärkeistä aiheista. Kirjoittajina oman talon asiantuntijoita ja vierailijoita kentältämme.